- Motýlie záhrady - náš nový projekt

Materská škola Budapeštianska 1 má bohatú materiálnu zásobu učebných pomôcok, ktoré sú zamerané na podporu a ochranu zdravia,  ktoré boli zakúpené aj tento školský rok, s ktorými deti začnú pracovať spustením nového projektu NAŠE LABORATÓRIUM moje pokusy - moja ochrana zdravia. Deti dostanú do tried zakúpené nové pomôcky ( ktoré boli prezentované na celomestskom metodickom dni 5.3.2014 - zamerané na ochranu zdravia - skúmavky na pozorovanie znečistenia vody preparátmi, nové mikroskopy, lupy, banky, skúmavky zaliate na pozorovanie dvoj- mikroskopu hmyzu, prístroje na výrobu solárnej energie, magnety - grafy, novú veľkú spoločenskú hru o červených krvinkách a ľudskom tele, celé chemické laboratórium určené pre deti materských škôl. Lebo aj tieto pomôcky slúžia k ochrane zdravia detí, sú zamerané na spustenie projektu ktorý spracovala Mgr. Nika Jamnická - enviromentálna výchova –ako súčasť ochrany nášho zdravia.

Pre spestrenie výchovno-vzdelávacieho procesu budú mať deti možnosť v rámci ochrany prírody, ktorá taktiež vplýva na zdravie prenosné Eko – kufríky, kde sa deti budú učiť základy manipulácie s enviro pomôckami.

Najväčším prekvapením, ktoré objednala riaditeľka školy pre všetky triedy - budú MOTÝLIE ZÁHRADY, v ktorých deti budú sledovať vývin - rast, zakuklenie a vyliahnutie motýľov, ktoré deti budú vypúšťať do prírody.

S motýľou záhradou deti priamo v triede pozorujú životný cyklus motýľov- od húseničky, cez zakuklenie až po vyliahnutie motýľov. Potom sa o motýle budú starať, kŕmiť ich a následne ich budeme spoločne vypúšťať do voľnej prírody.

 

Spracovala : riad.školy Mgr. Iveta Strukanová

Foto z prezentovaných nových učebných pomôcok si môžete pozrieť – CMD na škole.

FOTOGRAFIE NOVÝCH UČEBNÝCH POMOCOK TU

 

Prikladáme link na stránku, kde nájdete podrobné informácie vrátane videa, ktoré pekne ilustruje celý príbeh zážitku o ktorom Vám budú naše – Vaše deti rozprávať :

 http://www.insectlore.sk/ > MOTÝLIE ZÁHRADY LINK

foto by captainkimo.com