- Projekty - IKT Technika pre deti

1. Riaditeľka MŠ Budapeštianska 1 Mgr. Iveta Strukanová vypracovala  projekt, ktorý bol schválený aj zriaďovateľom MMK mesto KE a zapojila MŠ Budapeštianska 1 do národného projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva (ďalej len "Projekt").


              V rámci tohto projektu materská škola získa nasledovný set digitálnych zariadení:


      1.     interaktívna tabuľa značky QOMO alebo Promethean,(už druhá na škole)
      2.     notebook značky Lenovo alebo HP;  
      3.     plus farebná tlačiareň značky OKI alebo Kyocera -


Celý projekt zastrešuje ministerstvo financií a ministerstvo  školstva SR.


viac si môžete prečítať:
http://www.informatizacia.sk/


      Ministerstvo financií SR zverejnilo písomné vyzvanie na národný projekt
„ Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva „
Hlavnými cieľmi projektu sú:• modernizácia vzdelávacieho procesu s cieľom skvalitniť pripravenosť detí končiacich predprimárne vzdelávanie,
• implementácia vybraných elektronických služieb, ktoré pokrývajú životné situácie občana súvisiace s prístupom k vzdelávaniu ( občan a materská škola)
• prepojenie školského vzdelávania a domácej prípravy detí za účasti rodičov  a vytvorenie živého ekosystému eGov služieb a digitálneho vzdelávacieho obsahu,
• vytvorenie moderného vyučovania a digitálnej triedy, Elektronická podpora zahŕňa nákup a poskytnutie moderných digitálnych a učebných pomôcok (interaktívne tabule, výukové dotykové tablety a iné).

 


2. P.uč. Kandráčová Jana  zapojila materskú školu do súťaže najnástenka
...a v rámci súťaže materská škola vyhrala cenu poroty a získala DVD prehrávač. Blahoželáme.

> Viac o tomto projekte TU (dokument programu word)
Foto detí s p.učiteľkou z výhry bude zverejnené po dodaní výhry.