- oblečenie a obuv

 

   Váž. rodičia, nakoľko dochádza k

 1.    1. zámene oblečenia

 2.    2. topánok z Vašej strany, 

   

 

    týmto Vás žiadame v zmysle školského poriadku , aby ste mali označené

    všetky veci Vášho dieťaťa- šnúrkou, piktogram, fixkou zo spodnej strany

    a pod.,

 

___________________________________________

Dôvod: 

Rodičia pri preberaní dieťaťa z triedy a odchodu z MŠ obuvajú cudzie topánky (nie vlastné). 

 

Pomoc-riešenie na zamyslenie:

 • -  učiteľka oblieka a obúva plný počet prítomných detí pred pobytom vonku,
   
 • -  musí zároveň prihliadať na skutočnosť, aby sa šikovnejšie deti, ktoré sú vedené k samostatnosti, nespotili, kým sa doobliekajú ostané deti a tak predišla prehriatiu dieťaťa- ako aj chorobnosti,
   
 • - učiteľka vie pristupovať dieťaťu tak, aby si rozpoznalo svoje oblečenie,
   
 • -  prosíme Vás, aby ste detičky viedli k samostatnosti a hlavne aby poznali svoje oblečenie- označením,
   
 • taktiež by bolo vhodné, aby ste vedeli aj Vy rozpoznať či obúvate svojmu dieťaťu vlastné a nie cudzie topánky
   
 • -  takto sa nebudú rodičia sťažovať, že niektorí z rodičov zobral topánky toho druhého, a vyhnete sa takýmto patovým situáciám.

______________________________________

 1. 1. prichádza zimné obdobie, veci sa budú deťom sušiť na stojanoch v šatni, aby ste si deti mohli obliecť do suchého oblečenia, aby neboli premočené( preto je vhodné, aby ste vedeli a poznali a viedli deti k rozpoznaniu vlastného oblečenia.
   
 2. 2. zároveň Vás prosíme, aby ste deti vhodne obliekali- nakoľko sa deti sťažujú , že im je vonku zima- kedže nemajú punčochy, zateplené nohavice a pod., tak, aby sa vaše dieťaťa cítilo príjemne a komfortne a nebola mu zima.