Zápis detí - BUDAPEŠTIANSKA 1

Odporúčania pre rodičov pri výbere materskej školy

 Odporúčania pre rodičov pri výbere materskej školy

 

PODMIENKY PRIJATIA.pdf

 

 

Zápis detí pre rok 2017/2018 sa koná

od 2.5.-4.5.2017


*prosím pozrite si presné časy zápisu v uvedené dni , ako aj podmienky prijatia.

 

                                         2.5.2017            9.00 - 12.00 a od 13.00 -15.30 h. 

                                         3.5.2017            od 13.00 - 17.00 h.

                                         4.5.2017            9.00 - 13.00 h.


 

Po ukončení - dislokácií :

Vážení rodičia novoprijatých detí,

oddelenie školstva Magistrátu mesta Košice udelí súhlas riaditeľom materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice na vydanie rozhodnutí v zmysle platnej legislatívy a prejednanej a schválenej organizácie so zriaďovateľom.

 

Dňa 31.5.2017  riaditeľka školy bude zasielať doporučene na korešpondenčnú adresu zákonného zástupcu rozhodnutie o prijatí / neprijatí dieťaťa do MŠ.

 

- tešíme sa na vaše deti, ktoré nastúpia 4.9.2017

 

 

Mgr. Iveta Strukanová

riaditeľka školy

 

 

 

 

 Ak  dieťa nenastúpi do materskej školy v ČASE UVEDENOM NA

ROZHODNUTÍ O PRIJATÍ je potrebné kontaktovať v pracovnom čase - neodkladne riad.školy.

 

  

 

  Čo potrebuje vaše dieťa k nástupu

V PRVÝ DEŇ NÁSTUPU:

 

vyhlásenie o bezinfekčnosti rodinného prostredia

OSOBNÉ POTREBY – prosíme označiť všetko menom dieťatka. Prečo? Viac tu!

Vešiak do skrinky

Prezúvky s pevnou podrážkou a uchytenou pätou - 

Detský uterák

Pyžamo

Náhradné veci na prezlečenie

Cvičebný úbor / najstaršie deti/

Pohár na čaj

 

Nie je potrebné: uterák, posteľná bielizeň,  - zabezpečuje materská škola.

Rodičia posteľné prádlo - perú podľa potreby,    uterák - 1x týždenne

TOALETNÉ POTREBY (len pri nástupe - 1x)

Toaletný papier 

Mydlo – tekuté v dávkovači 

Papierové vreckovky

Papierové obrúsky

Zubnú pastu, kefku a pohár

Hrebeň