Zápis detí - VIEDENSKÁ 34

 4.9.2017 SLÁVNOSTNÉ OTVÁRANIE  ŠKOLY 

všetky fotky sú zverejnené v sekcii Fotogaléria 2017 zo slávnostného otvárania 

 

NOVÉ !!!!

Dňa 10.7.2017 zasielame doporučene na adresu zák.zástupcu

ORGINÁL ROZHODNUTIA O PRIJATÍ DETÍ 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


* všetky informácie EP Viedenská 34 budú zverejňované v sekciách 

 

 

1. AKTUALITY :  PRAVÁ STRANA ( čo sa chystá, pripravuje - s uvedením  * EP Viedenská 34 - EPV

 

2. MENU :   ĽAVÁ  STRANA   * všade bude uvedené * EP Viedenská 34 -EPV

  

* ostatné informácie, pokyny v Menu sú určené ako pre MŠ B1 aj EP Viedenská 

  

 * ostatné informácie si viete spätne pozrieť v sekcii STARŠIE OZNAMY- pravá strana 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Odporúčania pre rodičov pri výbere materskej školy

 Odporúčania pre rodičov pri výbere materskej školy

 

PODMIENKY PRIJATIA.pdf 


POVERENIE ZRIADOVATEĽA MMK.pdf

 

 

Zápis detí el. pracovisko Viedenská 34 pre rok 2017/2018 sa koná

od 9.5.-10.5.2017

 

ZÁPIS SA KONÁ NA MATERSKEJ ŠKOLE BUDAPEŠTIANSKA 1


*prosím pozrite si presné časy zápisu v uvedené dni , ako aj podmienky prijatia.

 

                                         9.5.2017            8.00 - 13.00.

                                         10.5.2017          od 13.00 - 17.00 h.

    


 

Po ukončení - dislokácií :

Vážení rodičia novoprijatých detí,

oddelenie školstva Magistrátu mesta Košice udelí súhlas riaditeľom materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice na vydanie rozhodnutí v zmysle platnej legislatívy a prejednanej a schválenej organizácie so zriaďovateľom.

 

 Dňa 1.6.2017 riaditeľka školy bude zasielať doporučene

OZNÁMENIE o prijatí  na korešpondenčnú adresu zákonného zástupcu.

Všetky žiadosti na elokovanú MŠ Viedenská sú kladne vybavené.

Ešte máme voľné miesta .

 Orginál rozhodnutie o prijatí /dieťaťa do MŠ

( obdrži rodič až po vydaní dodatku zriadovacej listiny elokovaného pracoviska z MMK )

 

- tešíme sa na vaše deti, ktoré nastúpia 4.9.2017

 

 

Mgr. Iveta Strukanová

riaditeľka školy

 

 

 

 

 Ak  dieťa nenastúpi do materskej školy v ČASE UVEDENOM NA

ROZHODNUTÍ O PRIJATÍ je potrebné kontaktovať v pracovnom čase - neodkladne riad.školy.