Úvod a história školy

          Brány našej Materskej školy na Budapeštianskej ulici č.1 v Košiciach sa prvýkrát slávnostne otvorili dňa 31.8.1988. Na najmladšom košickom sídlisku - Ťahanovce bola táto Materská škola prvá ktorá privítala tých najmenších obyvateľov sídliska - deti.
              V Materskej škole boli v roku 1988 zriadené 4 triedy MŠ a 2 oddelenia detských jasiel. Po rokoch Materská škola prešla rôznymi zmenami. Menili sa zamestnanci, zriaďovali i rušili sa triedy. Dnes je Materská škola 5 triedna, je v právnej subjektivite, navštevujú ju deti od 2 - 6 rokov.
          V histórii Materskej školy síce bolo zmien neúrekom, no jej poslanie je vždy rovnaké, poskytovať deťom predškolského veku výchovu a vzdelávanie. Nech bola výchova orientovaná akýmkoľvek smerom, vždy mala a má jeden cieľ: dať deťom to najlepšie, prejaviť im lásku, porozumenie, dať im dobré základy do budúceho života. Preto aj naše dnešné výchovno - vzdelávacie pôsobenie smeruje k tomuto cieľu. Vytvárame podmienky pre zdravý telesný, duševný a citový rozvoj detí. Posilňujeme ich citový vzťah k rodine, okoliu, oboznamujeme ich s ľudovými zvykmi a tradíciami. Každodenné výchovno - vzdelávacie činnosti spestrujeme a dopĺňame kultúrno - spoločenskými a turisticko - športovými akciami. Náš život je aj kultúrne bohatý, navštevujeme rôzne podujatia, predstavenia a zúčastňujeme sa aj rôznych súťaží.
            Svoju prácu robíme s láskou, preto je život v našej Materskej škole pestrý a rôznorodý. Kolektív našej Materskej školy sa usiluje láskavým prístupom rešpektovať individuálne záujmy detí. Prevádzka tried a práca s deťmi je náročná, najmä ak sa usilujeme neustále zveľaďovať budovu, zlepšovať materiálne podmienky, školský dvor i vybavenosť školy pomôckami a peknými hračkami.
          Všetko o nás z našej bohatej a rôznorodej činnosti si môžete pozrieť a prečítať na našom web sídle tu.


           Náš školský vzdelávací program sa volá ROK V MŠ.

           Dostupný pre rodičov na každej triede.

 

 

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV - ZODPOVEDNÁ OSOBA.PDF