Aktuality

Veľkonočný strom a poklad

KRASLICE A SVIATKY JARI  Koordinátorky : p.uč. Bc. Sokolová- Lukáčová, Mgr.Janusova , a všetky učiteľky Prosíme rodičov, aby : dňa 26.3.2018   priniesli do MŠ  1 vajíčko – vyfúknuté . dňa  29.3. 2018  OBLIESŤ DETI DO ŽLTEJ FARBY (žlté tričko )   Deti si budú vyfarbovaťvajíčka, ozdobovať priestory školy a viete čo [...]

Kto učí deti, ten sa vzdeláva..

  Vzdelávanie učiteľov 1.polrok 2018 Na deťoch nám záleží....., kto ich učí, ako implementovať obsah vzdelávaní do vzdelávacieho procesu, do plánu aktivít školy ... preto sú naše učiteľky vedením školy podporované, aby sa zúčastňovali školení, seminárov, konferencií za účelom stimulovať a rozvíjať teoretické ako aj praktické kompetencie. & [...]

DEŇ učiteľov

  Deň učiteľov   " AK SA MÁ STAŤ ČLOVEK ČLOVEKOM, MUSÍ SA VZDELÁVAŤ" Ján Amos Komenský 28.marec je deň, keď si pripomíname významného učiteľa národov Jána Amosa Komenského. Deň učiteľov sa v Slovenskej republike slávi ako spomienka na narodenie Jana Amosa Komenského (28.3.1592-15.11.1670), ale v iných krajinách sveta si svoj deň pripo [...]

Svetový deň Vody

Svetový deň vody – 22. marec "Vode bola daná čarovná moc byť miazgou života na Zemi."                                                           Leonardo da Vinci Voda je  isto najrozšírenejšou lá [...]

1.Detské mesto povolaní - exkurzia

1. DETSKÉ MESTO POVOLANÍ  NA SLOVENSKU Interaktívna expozícia so skutočným zážitkom zo sveta povolaní. „ Jedine deti vedia čo hľadajú...pomôžme im vytvoriť predstavu, aby videli možnosti.“ Riaditeľka školy Mgr. Iveta Strukanová vysiela deti 6 ročné ( pred nástupom do ZŠ ) na exkurziu. Všetky podmienky boli objednané a dojednané pre naše [...]

Bee- Bot súťaž detí

    ČO : „Digitálny svet - Súťažíme s včielkou Bee-Bot“ KDE : v priestoroch MŠ T: 20.3.2018 Čo čaká deti ? spoločne si vyrobia podložky Bee-bot s p. učiteľkami a v jedálni prebehne súťaž tried Prostredníctvom edukačnej aktivity sa deti oboznámia s rôznymi informačno-technologickými prostriedkami, ktoré sa nachádzajú v našej materskej [...]

Vesmírna odysea

Pripravujeme : VESMÍRNA ODYSEA        Takto začneme týždeň pre detičky edukačnou aktivitou putovaním po planétach    Budapeštianska 1 - 12.3.2018 EP Viedenská 34 – 13.3.2018   Čo sa naučíme :   1. Zem, Slnko a hviezdy vo vesmíre Cieľom je : na základe jednoduchých pozorovaní a pokusov osvojiť si základné p [...]

Podarilo sa...

Pre deti , pre učiteľov, pre školu.. Pokračujeme v nákupoch pre detičky, učiteľov,  pre školu  aby u nás mali všetky potreby pre vzdelávanie a výučbu Zakúpili sme pre deti v mesiaci 2/2018 a čakáme na dodanie : A. Učebných pomôcok, ktoré onedlho využijú detičky k aktivitám, ktoré pripravujeme v mesiacoch marec - apríl 1. Pozorujeme [...]