Aktuality

Rozprávkové fotenie

Rozprávkové fotenie Pripomíname koncoročné fotenie ČO : 30.5.2018 ČAS: 8.00 sa fotia detičky EP Viedenská 34          9.00 sa fotia detičky MŠ Budapeštianska1  budú sa detičky posledný krát v tomto roku fotiť so svojimi kamarátmi pred krásnym maľovaným rozprávkovým domčekom   ČAROVNÁ CHALÚPK [...]

Školská Olympiáda

Chystá sa :                                                            ČO : „ŠKOLSKÁ OLYMPIÁDA “ T: . 28.5.2018 Pre : deti MŠ realizácia na školskom dvore o 9.30 hod Cieľom pripravovanej olympiád [...]

Kráľovstvo vody

Pripravujeme pre deťurence a zároveň Plníme projekt   „ KRÁĽOVSTVO VODY – hry a pokusy s vodou a pieskom “ KDE : v MŠ na školskom dvore T: 23.5.2018 Cieľom je deti zoznámiť s kolobehom vody v prírode, deti budú spoznávať vlstnosti piesku a vody .Oboznámia sa s ochranou prírody, uvedomujúc si, že voda je veľmi užitočná pre život na Ze [...]

Ocenenie

OCENENIE . V zasadacej miestnosti Miestneho úradu mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce dňa 5.5.2018 sa rozdávali ocenenia za vynikajúce tvorivé výkony, mimoriadne výsledky vo vedeckej, pedagogickej...činnosti. Ako Aj za zásluhy o ekonomický a kultúrny rozvoj sídliska Ťahanovce. Plaketu starostu MČ Sídlisko Ťahanovce obdŕžalo aj vedenie - [...]

Ťahanovská kvapka krvi

OZNAMUJEME :   Náš ČERVENÁČIK sa zúčastní 15.5.2018  na tomto podujatí spoločne s p.uč.Cmorovou a Rečovou.  prosíme deti primerane obliesť , informovaný súhlas spracujú koordinátorky pre zákonných zástupcov detí.  

Deň mlieka

Pripravujeme krásnu pútavú aktivitu pre detičky           ČO . „ Deň mlieka        KDE : v priestoroch MŠ        T:  16.5.2018 Edukačnou aktivitou sa deti oboznámia s výrobkami mlieka , mliečnych výrobkov – pútavou expozíciou deti spoznajú aj zdroj – odkiaľ nám prichádz [...]

Môj domov -Slovensko

EXKURZIE    DETÍ Riaditeľka MŠ vysiela deti na 2 exkurzie. Kam sa teda vyberú naše deťúrence? Deti 6 ročné ( odchádzajúce do ZŠ z EPV , B1) pôjdu na exkurziu historického mesta Košice. Deti 4-5 ročné majú vybavenú exkurziu Miestneho úradu sídliska Ťahanovce. Mladšie deti budú na škole tvoriť rôzne historické stavby nášho Slovens [...]

Na ceste pozor DAJ! Polícia v MŠ

Každoročne sa v našej škole pripravuje aktivita venovaná DOPRAVNEJ VÝCHOVE inak to nebude ani tento rok                       DETI ČAKAJÚ tieto dve akcie :   1. ČO . „Súťaž Dopraváčik     KDE : v priestoroch MŠ Juhoslovanská     T:  10.5.2018 Naše deťúrence [...]