Aktuality

Karanténa 2 trieda EPV

Vážení rodičia  na základe rozhodnutia RÚVZ pozitivity dieťaťa Covid 19 je trieda - 2. na EP Viedenská 34  do 27.1.2022 v karanténe. Nástup detí 28.1.2022   ** v karanténe sú deti , ktoré boli prítomné 17.1.2022 v MŠ.   Pro [...]

Aktivita deťom - Fašiangový bál

Vážení rodičia, každoročne sa uskutočňuje na našich školách Šašokarneval ....aj nebude to inak ani tento rok .... pripravujeme pre detičky Fašiangový bál – Karneval masiek - chystajte deťom masky maminky ČO : „ŠašoKARNEVAL “ - Fašiangov&ya [...]

Prevádzka Viedenská - Otvárame

Vážení rodičia  informujeme vás    Na základe výsledkov testovania  a rozhodnutia RÚVZ je prevádzka EP Viedenská  od 14.1.2022  OTVORENÁ.   ** informácia bude zaslaná všetkým rodičom na email -  zabezpečia tr.u [...]

Info - Psychologická depistáž detí a výcvik učitelia

INFO - Psychologická depistáž a výcvik učiteľom Vážení rodičia a učitelia informujeme Vás :   riaditeľstvo MŠ Budapeštianska 1 a CPPPaP sa spoločne dohodli na organizovaní dvoch spoločných aktivít a stretnutí :       [...]

ZMENA - Info k poplatkom a úlohy deťom PPV

1. Informácia k poplatkom Vážení rodičia na základe usmernenia zriaďovateľa MMK nám budú aj tento rok 2022 zaslané presné pokyny k odpočtom finančných prostriedkov za „ školné ktoré uhrádzate.   NOVÉ !! zo dňa 11.1.2022 Info [...]

Info rodičom na dotazy k EPV

  Vážení rodičia vzhľadom na zatvorenú prevádzku EP Viedenská  34 z prevádzkových dôvodov – pozitívny Covid zamestnanec v školskej jedálni a s ňou musia byť v povinnej karanténe všetky zamestnankyne ŠJ od 10.1. [...]

Covid - Prerušenie prevádzky Viedenská

Prerušenie prevádzky EP Viedenská 34 – Výskyt Covid 19 Váž. rodičia informujeme vás    Na základe  pozitivity zamestnanca na Covid 19 v školskej jedálni EPV sú všetci zamestnanci školskej jedálne v karanténe.   [...]

Info rodičom - konzultácie hodnotenia detí

Vážení rodičia naša škola každoročne okrem aktivít pre deti pripravuje a plní aj ustanovania školskej legislatívy   Dobrá škola informuje a chce pomôcť zlepšiť, poradiť a ponúknuť pomoc pri vzdelávaní a výsledkoch det&iacut [...]