Aktuality

Nové deťom -Úžasná cesta k rozprávkovému divadlu

Úžasná cesta k rozprávkovému divadlu Mesiac Október bude ukončený prekrásnym divadelným predstavením skutočných hercov...viac onedlho.. ALE....máme ... Vážení rodičia pre všetky triedy našich škôl boli zakúpené prekrásne učebné pomôcky ...   Pozveme rodinu, užijeme si nadšenie a emóciami nabitú sálu.   V mesiaci november sa začnú nacvič [...]

OKTÓBER - Dieťa v modernom svete

Vážení rodičia poskytujeme Vám informáciu o konferencii, ktorej sa môžete zúčastniť, možno Vás budú zaujímať spracované diskusné príspevky, určené učiteľom a rodičovskej verejnosti : RS OMEP Košice a Vilôčka s .r .o. Košice Vás pozývajú na odbornú konferenciu Dieťa v modernom svete pod záštitou primátora mesta Košice Jaroslava Polačeka 4. okt [...]

OKTÓBER- Svetový deň výživy

OKTÓBER - Svetový deň výživy. Magistrát mesta Košice – oddelenie školstva každoročne organizuje metodický deň pri príležitosti „ SVETOVÉHO DŇA VÝŽIVY 2019“. TERMÍN : 1.10.2019 o 15.00 hod. MIESTO : Spoločenský pavilón, Tr. SNP 61   Slávnostného podujatia spojeného s ochutnávkou jedál, ktoré sú pripravované v našich školských jedálňach p [...]

September - Športujem s ADAMKOM

Poslednou aktivitou končíme mesiac SEPTEMBER   Pripravujeme aktivitu v týždni od 23.9.-27.9.2019 TÉMA: Na našom dvore – Športujem s Adamkom A zároveň Plníme  PROJEKT - NPPO   Vážení rodičia,  v našej MŠ sa aj v školskom roku 2019/2020 uskutočnia športové a pohybové akcie pre detičky, vzhľadom k vypracovanému Celoročnému P [...]

September - SID, Diego..Doba ľadová

Vybavenééééé, objednané pre naše detičky. Posledná možnosť v mesiaci september vidieť úžasnú expozíciu ... PRAVEKÉ UMENIE.. Prenesieme sa do dávnej minulosti... Do života pravekého človeka a do ríše pravekých zvierat, ktoré žili .....v DOBE ĽADOVEJ Riaditeľka školy vysiela deti 5-6 ročné na exkurziu – DOBA ĽADOVÁ.       Deti po [...]

September - Vítame bábätká

Ideme reprezentovať naše školy . Slávnostné uvítanie detí do života. Privítanie novorodencov. Kultúrny program s vystúpením našich detí Naše detičky nás pôjdu reprezentovať 17.9.2019 o 10.00 hod na MČ Sídlisko Ťahanovce. Naše detičky sa spoločne zídu s rodičmi a ich bábätkami, aby spolu precítili veľkú chvíľu naplneného životného šťastia, aby [...]

September - Hádaj kto to je?

Pripravujeme sa už na týždeň od 16.9 -20.9.2019 Téma týždňa : KTO SA O  NÁS STARÁ HÁDAJ KTO TO JE ? týždenné vzdelávacie aktivity, ktoré budú rozširovať aktuálne poznanie dieťaťa o množstvo profesií, vrátane tradičných, s uniformou či menej frekventovaných zamestnaní. Každá práca je dôležitá...a zaslúži si svoju úctu...kto ju vykonáva. &n [...]

September - STROM Priateľstva

Pripravujeme : v týždni od 9.9-13.9.2019 Aktivitu : na Tému MOJI KAMARÁTI STROM PRIATEĽSTVA Touto aktivitou budeme sledovať a podporovať vyjadrovanie vlastného aktuálneho citového rozpoloženia. Hodnotiť svoj vlastný citový vzťah, hovoriť o tom, ako čo prežívam.   Komunikovať prijateľným spôsobom pozitívne a negatívne emócie, vedieť vyjadr [...]