Aktuality

Aktivity deťom od 18.1.2021

V týždni od 18.1.-22.1.2021 sa pripravuje vzdelávacia aktivita pre detičky    ČO ROBIA ZVIERATKÁ V ZIME  Témou tejto aktivity budú aj  Hry s rôznymi prírodninami, stavebnicami, spájačkami a i. Budeme vytvárať pojmové mapy ... táto tém [...]

Info rodičom od 18.1 a Aktivity deťom

Informácia rodičom Vážení rodičia informujeme Vás o prevádzke oboch škôl od 18.1.2021 . 22.1.2021 ostáva nezmenená ako v týždni od 11.1.-15.1.2021 PRE KRITICKÚ INFRAŠTRUKTÚRU ( pre deti ktoré nastúpili do príslušn&ya [...]

Nástup detí 11.1.2021

Vážení rodičia   Informujeme vás na základe operatívneho stretnutia zamestnancov školy s vedením školy dňa 7.1.2021 nasledovne:   Dňa 8.1.2021 je prerušená prevádzka na oboch školách.       Na základe kritickej sit [...]

Informácia rodičom -nástup detí

  Vážení rodičia prinášame vám informácie k nástupom detí do škôl od zriaďovateľa MMK a MŠVVaŠ SR  Na základe  uvedeného mesto Košice ako zriaďovateľ  od 11. do 15. januára 2021 otvorí len matersk&e [...]

Prerušenie prevádzky

   Vážení   rodičia,  vzhľadom k pretrvávajúcej situácii v súvislosti s COVID – 19 sa nebude zabezpečovať  prevádzka elokované pracovisko Viedenská 34, Košice v čase  od 5.1.2021  do  07.01. 2 [...]

Informácia k nástupom 4.1.2021 Viedenská

  Vážení rodičia - EP Viedenská 34    Na základe kritickej situácie v súvislosti s COVID-19 a na základe odporúčaní MŠVVaŠ SR bude MŠ otvorená LEN pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infra&scar [...]

Vianočné prianie pre všetkých

  Riaditeľstvo MŠ Budapeštianska 1 / EP Viedenská 34 týmto ďakuje celému kolektívu za celoročnú prácu 2020 a prajem mojim zamestnancom  príjemné prežitie Vianočných sviatkov v kruhu rodiny.           Rodičom našich de [...]

Zvoní zvonček maličký - Zázračné Vianoce

Vážení rodičia   Našou poslednou krásnou aktivitou uzatvárame pre všetky naše detičky rok 2020     Zazvonil zvonec a rozprávke je koniec... Čo sa chystá ? No predsa tie najkrajšie... "ZÁZRAČNÉ VIANOCE" ZVONÍ ZVONČE [...]