Aktuality

Uzatvárame - Policajný psovod u nás

  Posledná akcia pre deti – Policajný psovod Váž. rodičia   Riaditeľstvo školy v spolupráci s Mestskou políciou MČ sídl. Ťahanovce a veliteľom p. Grešákom vybavilo pre deti aktivitu. Navštívi nás - Policajný psovod & [...]

Pribudne nám na školách pre deti

   Pribudne nám na školách - Ekologické prvky na naše školské dvory . Váž. rodičia informujeme vás o novinkách, ktoré pripravujeme pre deti, aby mali vytvorené podmienky pre radostný  pobyt v našich školách : [...]

Ryžovanie Zlata - Košický zlatý poklad

 Váž. rodičia informujeme vás o poslednej exkurzii pre deti, ktoré nám odchádzajú do ZŠ Riaditeľstvo školy objednalo a zazmluvnilo pre detičky a vysiela deti 6 ročné na exkurziu  VYSIELAME NAŠICH PRÍPRAVKÁROV. Exkurzia detí   [...]

NOVé - ocenenie detí - Primátor mesta Košice

Váž.rodičia informujeme vás o predloženom návrhu riaditeľkou školy    Návrh na ocenenie dieťaťa v materskej škole v rámci 17. ročníka projektu „ mesto Košice deťom „ – 2022       NOvé INFO :  akcia sa koná&nb [...]

21.6.2022 - ROZLÚČKA detí s MŠ

  SLÁVNOSTNÁ ZÁHRADNÁ  PÁRTY     ROZLÚČKA s deťmi odchádzajúcich do ZŠ s celou školou. Dňa 21.6.2022 sa budeme slávnostne lúčiť celá škola, deti s deťmi, ktoré nám odchádzajú do ZŠ. [...]

NOVÉ - PROJEKT je úspešný - Fond Zdravia

  Váž. rodičia informujeme vás   Mesto Košice vyhlásilo pre organizácie, školy na rok 2022 možnosť zapojiť sa do projektu a získať finančný grant.  www,kosice.sk – fond zdravia   Riaditeľka školy spracovala celý projekt podľa elektronickej [...]

Slávnostný deň - poďakovanie zamestnancom

  Slávnostný deň nepedagogických zamestnancov.   Každoročne v mesiaci jún sa na školách pripravuje aj slávnostný deň pre naše nepedagogické zamestnankyne. Týmto slávnostným dňom si pripomíname, že na školách pracuj&uacu [...]

Informácie rodičom našich škôl

  Váž.rodičia poskytujeme vám aktuálne  Informácie                1. INFORMÁCIA  - brožúra - ktorá vám bola doručená na váš email.  Od zriaďovateľa MMK - Vážená pani riaditeľka, p&a [...]