Aktuality

Júl- Kráľovstvo piesku

 Posledný týždeň pripravujeme deťom aktivity KDE SA VODA SYPALA A PIESOK LIAL....rozprávkový príbeh...   „ KRÁĽOVSTVO PIESKU – hry s pieskom - pokusy s vodou - pieskom “ KDE : v MŠ na školskom dvore T: 22.7-26.7.2019 Cieľom je deti zoznámiť s kolobehom vody v prírode. Deti budú spoznávať vlastnosti piesku a vody. Oboznámia sa s ochrano [...]

Júl - Tieňohry a slnečné hodiny

Pripravujeme pre deti v týždni od 15.7.-18.7.2019  aktivity, ktoré deťom vyčaria úsmev na tvári.   TIEŇOHRY a SLNEČNÉ HODINY Veríme že, teploty vonku a slniečko nám umožnia vyskúšať a využiť aktivity, ktoré ponúkajú tie najhorúcejšie letné mesiace. Viete o našej skvelej učebnej pomôcke, ktorou sa pokúsime deťom priblížiť a zopakujeme s [...]

Júl - Vodné hry

Pripravujeme:  od 9.7-11.7.2019. čaká detičky skvelý týždeň Tento týždeň nášho leta je  VODA, tá bude pre nás hlavnou témou - Vodné hry Vodné hry sú pre deti hrou. Vytvoríme príležitosť nechať deti poriadne sa vody nasýtiť, skúmať.   1. Pranie. Pripravíme si naše stolíky s vodou a lavórom, použijeme mydielka a veru žiadne šaty n [...]

JÚL - Vitaj môj kamarát

Pripravujeme : Medzinárodný deň priateľstva mesiac  júl   V našej MŠ privítame aj detičky z iných MŠ. Pozornosť budeme venovať vzťahom, väzbám a priateľstvám.     Aktivita : 1.7.2019  VITAJTE U NÁS  DETIČKY Na školskom dvore, v priestoroch škôl službukonajúce učiteľky pripravia pre svoje deti aktivity zamer [...]

Júl- Voňavá prechádzka a chytré nôžky

Pripravujeme Voňavá prechádzka a chytré nôžky KEDY : 8.7. 2019 Senzomotorické aktivity na školskom dvore a átriu. Hry na rozvoj vnímania, budeme rozvíjať u detí Hmat. Cieľom bude rozvíjať u detí hmat.     Naša koža obsahuje milióny senzorov, ktoré reagujú na vonkajšie podnety.   Hlásia mozgu, či je niečo studené alebo horúce [...]

Informácia o prevádzke a zátvore MŠ

Informácia o prevádzke a zátvore MŠ Vážení rodičia v čase od 1.7.2019-26.7.2019 sú obe školy v prevádzke MŠ Budapeštianska 1 EP Viedenská 34 Od 6.00-17.00   V uvedenom čase budeme mať deti z iných MŠ a to nasledovne: MŠ Budapeštianska 1  -     deti z MŠ Budapeštianska 3             [...]

Jún - Ideme ryžovať ZLATO

Jún - Ideme ryžovať ZLATO !!! ZLATÁ HORÚČKA v Múzeu   Riaditeľstvo školy objednalo a zazmluvnilo pre detičky a vysiela na exkurziu     ALE TERAZ IDÚ NAŠE STREDNÉ DETI VYSKÚŠAME a VYSIELAME NAŠICH BUDÚCICH PRÍPRAVKÁROV       Exkurzia detí -  ( časť 1, 3 triedy MŠ B1  a  DETI  EPV- 2 [...]

Jún- Testujeme matematiku

Malá logická olympiáda- projekt Malá Logická Olympiáda Vážení rodičia viete že, naša škola sa zapojila do projektu: Malá Logická Olympiáda patrí medzi projekty celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným. Organizátorom projektov:   Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove.   Odborným garantom súťaže pred [...]