Aktuality

Informácia k poplatkom

Vážení rodičia usmernenie od zriaďovateľa Mesto Košice ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR a v súlade s rozhodnutím ministra školstva o prerušen& [...]

Pomoc rodičom - 5.časť vzdelávanie

  Pomoc rodičom – 5.časť vzdelávanie   Toto okienko sa venuje tejto odbornej téme   AKO PSYCHICKY  ZVLÁDNUŤ KARANTÉNU           Milí rodičia a detičky, ocitli sme sa v situácii, ktorú  sme nečakali. Boli sme vytrhnutí z [...]

Informácia rodičom - sociálna poisťovňa

Vážení rodičia , táto informácia bola zverejnená na stránke sociálnej poisťovni , a preto Vás informujeme :   Riaditeľstvo MŠ Budapeštianska 1 si svoju povinnosť splnila a údaje boli spracované za všetky deti a zaslané do určen&ea [...]

Pomoc rodičom - 4.časť vzdelávanie Výzva

Vážení rodičia, prinášame Vám výzvu pre všetky naše deti, ktoré navštevujú materskú školu Budapeštianska 1 a alokované pracovisko Viedenská 34.   OZDOBME SI OKNÁ SLNIEČKOM   Vyrobte si DOMA slniečko, ktoré [...]

Poďakovanie - učiteľom a rodičom

Spoločné poďakovanie      DEŇ UČITEĽOV - Milé kolegyne !  28. 3 - Deň učiteľov je významný deň v našej spoločnosti, lebo si pripomíname prácu všetkých pedagogických zamestnancov. Učiteľské povolanie je náročné, ale príťažliv [...]

Oznam Ministerstva školstva

Vážení rodičia, zamestnanci školy Na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronaví [...]

Pomoc rodičom - 3.časť vzdelávanie

 Vážení rodičia našich detí  Posielame Vám návrhy na interaktívne hry, ktoré sú určené pre deti navštevujúce materskú školu.   Ktoré rodičia s deťmi môžu využiť v týchto dňoch doma a zároveň sa aj hravou f [...]

Pomoc rodičom - 2.časť vzdelávanie

Vážení rodičia a detičky    prinášame Vám druhú časť odporúčaní pre vzdelávanie doma  Aktivity pre deti a možnosť zabaviť ich doma .                                    &n [...]