Aktuality

Aktivita Ježko a jeseň

  OKTÓBER – pripravujeme deťom aktivity na témy : Čaro jesene a jej farby Počítam s ježkom  jabĺčka  a maľujem farebné listy jesene. KEDY:  28.9.2020 – 2.10.2020 „ Počítam s ježkom jabĺčka a maľujeme farebné listy jesene" V zmysle s [...]

Aktivita - Športujem s ADAMKOM

Vážení rodičia pripravujeme pre deti AKTIVITU :   Športujem vonku s ADAMKOM  DŇA : 23.9.2020    Naša škola má spracovaný celoročný projekt : Plán aktivít školy -  boja proti obezite   Konkrétne napĺňanie Národného [...]

Voľby do RADY ŠKOLY

  OZNAM  - Voľby do Rady školy    Vážení rodičia,   V zmysle § 24 ods. (16) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých z&aacut [...]

Postup a povinnosti ČERVENÁ fáza

          Červená fáza Červená fáza nastáva pri viacerých potvrdených pozitívnych prípadoch medzi deťmi, alebo pracovníkmi , jedná sa o epidemický výskyt (priama súvislosť pozitivity s pozitívnymi žiakmi a prac [...]

Postup a povinnosti ORANŽOVÁ fáza

   Oranžová fáza :   Oranžová fáza Základné odporúčania Oranžová fáza nastáva v prípade potvrdenia ochorenia COVID-19 u dieťaťa alebo pracovníka, či pri vyhlásení takejto fázy Úradom verejného zdravotníct [...]

Postup pri podozrení - povinnosti

              POSTUP : povinností  pri PODOZRENÍ Pri podozrení na ochorenie v prípade dieťaťa Podozrivé dieťa nenavštevuje školské zariadenie a do usmernenia príslušným RUVZ, alebo všeobecným lekárom [...]

Povinnosti rodičov - NOVÉ dokumenty

    Vážení rodičia , zamestnanci školy dňa 16.9.2020 boli opätovne aktualizované dokumenty týkajúce sa prevádzky škôl ministerstvom školstva. Dodatok - prevádzkový poriadok platný od 16.9.2020  spracovala : Mgr. Iveta Strukanov&aacut [...]

Strom mojich narodenín

  Pripravujeme už : v týždni od14.9-18.9.2020 Aktivitu : na Tému MOJI KAMARÁTI STROM MOJICH NARODENÍN Touto aktivitou budeme sledovať a podporovať vyjadrovanie vlastného aktuálneho citového rozpoloženia.         Hodnotiť svoj vlastný citový vzťa [...]