Červenáčik a CMD

 Prezentácia práce MŠ Budapeštianskej 1.pdf

 

 Červenáčik akcie apríl - máj 2017.pdf

 

 Srdce plné pomoci a nádeje


 

 

Červenáčik Ťahanovská kvpaka krvi

 

 

 

Červenáčik v Nemocnici 

 

 

 

 

Nemocnica u medvedíka (Marec 2019)

 

 

 

Ťahanovská kvapka krvi (Dec 2018)

 

 

 

Červenáčik

 

 

 

 

Ocenenie Červenáčik

 

 

 

 

Primátorská kvapka krvi

 

 

 

Ťahanovská kvapka krvi

 

 

 

NTS, deň darcov krvi

 

 

Ťahanovská kvapka krvi

 

 „Primátorská kvapka krvi“

 

Odovzdávanie ocenení primátorom mesta
Košice v Železničnej nemocnici

 

Výstava učebných pomôcok v našej MŠ

Celomestský metodický deň

Svetový deň darcov krvi

Ťahanovská kvapka krvi

Krásne zdravé Košice

Primátorská kvapka krvi

Národná transfúzna stanica

Deň narcisov 2016

Exkurzia Červený kríž

Učíme sa poskytovať prvú pomoc

Ťahanovská kvapka krvi

Liga proti rakovine - Deň Narcisov

Liga proti rakovine - Exkurzia - odovzdanie knihy

Liga proti rakovine - Výroba knihy