Fotogaleria 2021

 

 

                    MŠ Budapeštianska 1                 EP Viedenská                      Spoločné / Iné

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

  Január 

                      

Cencúlik - Zimné športy B1             Cencúlik - zimné športy EPV          Čo robia zvieratká v zime B1

 

                      

 Čo robia zvieratká v zime EPV         Kolobeh vody v prírode B1           Kolobeh vody v prírode EPV

 

 

 Február 

                      

Zázračný tanier zdravia B1              Zázračný tanier zdravia EPV                    Šašokarneval B1

 

                      

          Šašokarneval EPV                      Svet očami detí MŠ                          Svet očami detí EPV

 

                      

         Malí vedci MŠ                                  Malí vedci EPV                                  Sneh Voda Ľad

 

 

 Marec

                      

         Ťahanovská kraslica                         EPV Domčeky                              Veľkonočný ateliér

 

                      

        Čelenka zdravia EPV                    Čelenka zdravia MŠ                      Moja priateľka kniha EPV

 

                      

       Moja priateľka kniha MŠ               Putovanie kvapky EPV                    Putovanie kvapky MŠ

  

                      

        Zajko Uško Maľuje EPV             Zajko Uško Maľuje MŠ                 Zo života včielky B1

 

        

       Zo života včielky MŠ   

 

 

 

 Apríl

                      

          Zo života motýľov                       Zo života motýľov EPV                        Malý Záhradník

  

                      

        Malý záhradník EPV        Integrovaný záchranný system       Integrovaný záchranný system  EPV
 

                              

     Škriatok neporiadok                       Škriatok neporiadok EPV                Príprava na Žihadielko

 

 

 

 Máj

 

                      

      Deň Matiek príprava B1              Deň Matiek príprava EPV                         Deň Matiek B1

  

                      

          Deň Matiek EPV                     Biela modra červená B1                  Biela modrá červená EPV

 

                  

       Najváčší Narcis B1                         Najvačší Narcis EPV