Vynovilo sa 2016

 Vynovili a pripravili sme spoločne:

- Zakúpené učebné pomôcky pre deti
- Zakúpený PC a inštalácia internetu pre deti na I. tr. k interaktívnej tabuli 

- Zakúpené metodiky pre učiteľov (jar, leto, jeseň, zima)
- Zakúpené ZemGuľky - environmentálna výchova detí 
- Zakúpené darčekové poukážky + slávnostný obed = Deň učiteľov

- Zakúpené - Motýlie záhrady - učebné pomôcky 
- Zakúpené - kresliace tabule, kvety, šk. dvor
- pripravené lastovičky na estetizáciu chodby (p. uč. Anička)

- Zakúpené nové učebné pomôcky
- Zakúpené metodiky pre učiteľov
- vybavené balíčky pre deti od PROSAM firma ku dňu Zeme

- Zakúpené kvety na výsadbu + tvorítka pre deti 
- vynovené a vyčistené žľaby okolo MŠ 

- Zakúpené: nové magnetické tabuľe
- Zakúpené: oblečenie pre kolektív MŠ 
- Zakúpené: balíčky pre deti na MDD 
- Vynovené: maľovanie na dvere 

- Vynovené: oprava schodiska prvý pavilón - nový gumolit
- Zakúpené: interiérové dopravné ihrisko  

Vynovené: oprava schodiska v druhom pavilóne - nový gumolit 
- Vynovené: oprava asfaltu pred MŠ - školský dvor, chodník
- Zakúpené: obrusy, taniere, hrnce, príbory, strojno-technické zariadenia pre šk. jedaleň
- Vynovené: nainštalovaná zrkadlová stena v novej miestnosti - Macko Pu
- Zakúpené: detské interiérové ihrisko do novej triedy  

- Zakúpené: výtvarný materiál 

- Objednaný detský rozprávkový nábytok do dvoch tried 1. a 7.trieda
- Zakúpené: koberce do 3 tried 1. + 7 + telocvičňa Macko Pu
Zakúpené: učebné pomôcky a hračky pre deti
Zakúpené: výtvarný materiál pre všetky deti a knihy
- Zakúpené: učebné pomôcky na telesnú výchovu, predčitateľskú a predpisateľskú gramotnosť
- Nástenné dekorácie – Z rozprávky do rozprávky
- Zakúpené antialergické vankúše a paplóny
- Zakúpená IKT technika a strojné zariadenie do školskej jedálne

- Objednané nové učebné pomôcky a uprava dverí

- Zakúpené: dve nové kuchynské linky do ŠJ
Zakúpené: vianočné poukážky ku Vianociam a k posedeniu s kolektívom

- Zakúpené: mikulášske balíčky pre deti
- Zakúpené: nový nábytok do 1. triedy + 7. triedy 

Zakúpené: výtvarný materiál a pracovné pomôcky pre deti