Organizácia dňa

 

                              

 

         Prevádzka MŠ  : od 6,30 h. - do 16,30 h. 

                                              O 7.50 hod . sa MŠ  zamyká.

Ak meškáte do MŠ musíte kontaktovať vedúcu školskej jedálne a dohlásiť dieťa.

Vedúca ŠJ následne kontaktuje učiteľku v triede  a THP otvoria dvere.

 

     Školský poriadok je dostupný pre rodičov na každej triede.