Organizácia dňa

 

                              

 

         Prevádzka MŠ  : od 6,00 h. - do 17,00 h. 

                                              O 7.50 hod . sa MŠ  zamyká.

 

     Školský poriadok je dostupný pre rodičov na každej triede.