Organizácia dňa

 

                              

 

         Prevádzka MŠ  : od 6,00 h. - do 17.00 h. 

 

 

Od 28.3.2022    ZMENA                                       O 7.50 hod . sa MŠ  zamyká.

 

Ak meškáte do MŠ musíte kontaktovať vedúcu školskej jedálne a dohlásiť dieťa.

Vedúca ŠJ následne kontaktuje učiteľku v triede  a THP otvoria dvere.

 

     Školský poriadok je dostupný pre rodičov na každej triede.