Zápis detí - BUDAPEŠTIANSKA 1

Odporúčania pre rodičov pri výbere materskej školy

 Odporúčania pre rodičov pri výbere materskej školy 

PODMIENKY PRIJATIA.pdf

 

Zápis detí pre rok 2018/2019 sa koná

od 2.5.-4.5.2018 

 

Pre MŠ BUDAPEŠTIANSKA  1  aj pre elokované pracovisko Viedenská 34  na  riaditeľstve MŠ Budapeštianska1 


*prosím pozrite si presné časy zápisu v uvedené dni , ako aj podmienky prijatia.

 

                                         2.5.2018            9.00 - 11.00 a od 13.00 -15.00 h. 

                                         3.5.2018            od 13.00 - 16.00 h.

                                         4.5.2018            9.00 - 12.00 h.

***

tlačivo žiadosť - máte v sekcii  Tlačivá pre obe pracoviská 


 

Po ukončení - dislokácií :

Vážení rodičia novoprijatých detí,

oddelenie školstva Magistrátu mesta Košice udelí súhlas riaditeľom materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice na vydanie rozhodnutí v zmysle platnej legislatívy a prejednanej a schválenej organizácie so zriaďovateľom.

 

NOVÉ !

 

Dňa 5.6.2018 riaditeľka školy bude zasielať doporučene na korešpondenčnú adresu zákonného zástupcu rozhodnutie o prijatí  dieťaťa do MŠ.

 

- tešíme sa na vaše deti, ktoré nastúpia 3.9.2018

 

 

Mgr. Iveta Strukanová

riaditeľka školy

 

 

 

 

 Ak  dieťa nenastúpi do materskej školy v ČASE UVEDENOM NA

ROZHODNUTÍ O PRIJATÍ je potrebné kontaktovať v pracovnom čase - neodkladne riad.školy.

 

  

 

  Čo potrebuje vaše dieťa k nástupu

V PRVÝ DEŇ NÁSTUPU:

 

vyhlásenie o bezinfekčnosti rodinného prostredia

OSOBNÉ POTREBY – prosíme označiť všetko menom dieťatka. Prečo? Viac tu!

Vešiak do skrinky

Prezúvky s pevnou podrážkou a uchytenou pätou - 

Detský uterák - poskytuje MŠ (nenosiť)

Pyžamo

Náhradné veci na prezlečenie

Cvičebný úbor / najstaršie deti/

Pohár na čaj

 

Nie je potrebné: uterák, posteľná bielizeň,  - zabezpečuje materská škola.

Rodičia u nás NEPERÚ posteľné prádlo ani uteráky - škola má zakúpené sušičky prádla ! :)

TOALETNÉ POTREBY (len pri nástupe - 1x)

Toaletný papier  - poskytuje MŠ (nenosiť)

Mydlo – tekuté v dávkovači - poskytuje MŠ (nenosiť)

Papierové vreckovky

Papierové obrúsky

Zubnú pastu, kefku a pohár

Hrebeň