Zápis detí - BUDAPEŠTIANSKA 1, EP Viedenská

Odporúčania pre rodičov pri výbere materskej školy

 Odporúčania pre rodičov pri výbere materskej školy 

 

VŠETKO O NAŠICH MŠ si viete prečítať v sekcii ZAMERANIE ŠKOLY, sekcii NAŠE AKTIVITY , fotogalériách školy 


PODMIENKY PRIJATIA.pdf

Zápis detí pre rok 2019/2020 sa koná v čase od   

              30.4.2019       od  13.00 - 17.00 hod 

               2. 5. 2019      od  11.00 - 15.00 hod 

                  3. 5. 2019      od   9.00 - 12. 00 hod   

Pre MŠ BUDAPEŠTIANSKA  1  aj  elokované pracovisko Viedenská 34 

na  riaditeľstve MŠ Budapeštianska1                                  

***

tlačivo žiadosť - máte v sekcii  Tlačivá pre obe pracoviská  ( Budapeštianska 1 - EP Viedenská 34 )

 

Po ukončení zápisov a následných dislokácií v mesiaci máj 2019 :

sa ROZHODNUTIA O PRIJATÍ / NEPRIJATÍ zasielajú na korešpondenčnú adresu zákonných zástupcov dieťaťa.

Vážení rodičia novoprijatých detí,

oddelenie školstva Magistrátu mesta Košice udelí súhlas riaditeľom materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice na vydanie rozhodnutí v zmysle platnej legislatívy a prejednanej a schválenej organizácie so zriaďovateľom.

 

- tešíme sa na vaše deti, ktoré nastúpia 2.9.2019

INFORMÁCIA PRE RODIČOV :

NOVÉ : 

Dňa 4.6. 2019 riaditeľka školy zasiela ROZHODNUTIA o PRIJATÍ dieťaťa poštou.

*všetky žiadosti sú vybavené kladne. 

* t.času nemáme žiadne voľné miesto

* Otvárame aj 4.triedu na EPV - bude nás spolu 178 

* PREĆITAJTE SI OZNAMY - Pravá strana - o prijatí dieťaťa a O dni Otvorených dverí.

* všetky informácie sú stále uvedené aktuálne na PRAVEJ strane už aj pre Vás.

 

Mgr. Iveta Strukanová -riaditeľka školy

  

  Ak  dieťa nenastúpi do materskej školy v ČASE UVEDENOM NA

ROZHODNUTÍ O PRIJATÍ je potrebné kontaktovať v pracovnom čase - neodkladne riad.školy. 

  

 

  Čo potrebuje vaše dieťa k nástupu

V PRVÝ DEŇ NÁSTUPU:

 

vyhlásenie o bezinfekčnosti rodinného prostredia

OSOBNÉ POTREBY – prosíme označiť všetko menom dieťatka. Prečo? Viac tu!

Vešiak do skrinky

Prezúvky s pevnou podrážkou a uchytenou pätou - 

Detský uterák - poskytuje MŠ (nenosiť)

Pyžamo

Náhradné veci na prezlečenie

Cvičebný úbor / najstaršie deti/

Pohár na čaj

 

Nie je potrebné: uterák, posteľná bielizeň,  - zabezpečuje materská škola.

Rodičia u nás NEPERÚ posteľné prádlo ani uteráky - škola má zakúpené sušičky prádla ! :)

TOALETNÉ POTREBY (len pri nástupe - 1x)

Toaletný papier  - poskytuje MŠ (nenosiť)

Mydlo – tekuté v dávkovači - poskytuje MŠ (nenosiť)

Papierové vreckovky

Papierové obrúsky

Zubnú pastu, kefku a pohár

Hrebeň