Zápis detí - BUDAPEŠTIANSKA 1, EP Viedenská

 

Odporúčania pre rodičov pri výbere materskej školy

Odporúčania pre rodičov pri výbere materskej školy.pdf

 

Všetko o našich MŠ si viete prečítať v sekcii ZAMERANIE ŠKOLY,

sekcii NAŠE AKTIVITY , fotogalériách školy 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 


 ZMENY !!! Aktuálne s koronavírusom COVID -19N

 

NOVÉ !!!!

Rozhodnutie ministerstvo školstva.pdf

 

ZMENA PODMIENOK ZÁPISU : súvisiaca vírusom Covid -19N

 

 

 

Manuál ZÁPIS DETÍ SA USKUTOČNÍ TAKTO:

 *Usmernenie pre zápis detí PDF TU *

 

 

INFORMÁCIA PRE RODIČOV 

Prosíme vás prečítajte ci celý spracovaný manuál usmernenie pre zápis

postupu prijímaniu detí. Ďakujeme

 

Vaše dotazy : Prihlášku vypíšte ručne a urobte scen do e-mailu. 

 

Postupujte v zmysle usmernenia pre zápis detí 

PODMIENKY PRIJATIA 2020/21.pdf

 

Zápis detí pre rok 2020/2021 sa koná v čase od   

              30.4.2020       od  10.00 - 11.00 hod a 13.00 -15.30 hod

               4. 5. 2020      od  13.00 - 16.30 hod 

                  5. 5. 2020      od   9.00 - 12. 00 hod   

Pre MŠ BUDAPEŠTIANSKA  1  aj  elokované pracovisko Viedenská 34 

na  riaditeľstve MŠ Budapeštianska1                                  

***

tlačivo žiadosť - máte v sekcii  Tlačivá pre obe pracoviská  ( Budapeštianska 1 - EP Viedenská 34 )

 

 ROZHODNUTIA O PRIJATÍ DetÍ

Vážení rodičia novoprijatých detí,

oddelenie školstva Magistrátu mesta Košice udelí súhlas riaditeľom materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice na vydanie rozhodnutí v zmysle platnej legislatívy a prejednanej a schválenej organizácie so zriaďovateľom.

 

- tešíme sa na vaše deti, ktoré nastúpia 2.9.2020

INFORMÁCIA PRE RODIČOV :

NOVÉ : 

Dňa 10.6.2020 - 12.6.2020 sa vydávajú 

ROZHODNUTIA o PRIJATÍ DIEŤATA - osobne 

podľa telefonického usmernenia na

riaditeľstve školy Budapeštianska 1

 

* všetky informácie sú stále uvedené aktuálne na PRAVEJ strane už aj pre Vás.

 

Mgr. Iveta Strukanová -riaditeľka školy

  

  Ak  dieťa nenastúpi do materskej školy v ČASE UVEDENOM NA

ROZHODNUTÍ O PRIJATÍ je potrebné kontaktovať v pracovnom čase - neodkladne riad.školy. 

  

 

  Čo potrebuje vaše dieťa k nástupu

V PRVÝ DEŇ NÁSTUPU:

 

vyhlásenie o bezinfekčnosti rodinného prostredia

OSOBNÉ POTREBY – prosíme označiť všetko menom dieťatka. Prečo? Viac tu!

Vešiak do skrinky

Prezúvky s pevnou podrážkou a uchytenou pätou - 

Detský uterák - poskytuje MŠ (nenosiť)

Pyžamo

Náhradné veci na prezlečenie

Cvičebný úbor / najstaršie deti/

Pohár na čaj

 

Nie je potrebné: uterák, posteľná bielizeň,  - zabezpečuje materská škola.

Rodičia u nás NEPERÚ posteľné prádlo ani uteráky - škola má zakúpené sušičky prádla ! :)

TOALETNÉ POTREBY (len pri nástupe - 1x)

Toaletný papier  - poskytuje MŠ (nenosiť)

Mydlo – tekuté v dávkovači - poskytuje MŠ (nenosiť)

Papierové vreckovky

Papierové obrúsky

Zubnú pastu, kefku a pohár

Hrebeň