Zápis detí - BUDAPEŠTIANSKA 1, EP Viedenská

 

Odporúčania pre rodičov pri výbere materskej školy

Odporúčania pre rodičov pri výbere materskej školy.pdf

 

Všetko o našich MŠ si viete prečítať v sekcii ZAMERANIE ŠKOLY,

sekcii NAŠE AKTIVITY , fotogalériách školy 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

  

 

Zápis detí

Viac tu : Aktuálne zápis detí na rok 2021/22

              

Pre MŠ BUDAPEŠTIANSKA  1 

 EP  VIEDENSKÁ  34 


zápis sa uskutoční na  riaditeľstve MŠ Budapeštianska1                                  

 

 

NARIADENIE o spádových materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice a legislatívne vymedzenie  viac TU 

 

 

 

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice  viac TU 


 

INFORMÁCIA pre rodičov po zápisoch a vydaných rozhodnutiach bude zverejnená TU 

 

 

ROZHODNUTIA O PRIJATÍ DetÍ

Vážení rodičia novoprijatých detí,

oddelenie školstva Magistrátu mesta Košice udelí súhlas riaditeľom materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice na vydanie rozhodnutí v zmysle platnej legislatívy a prejednanej a schválenej organizácie so zriaďovateľom.

 

 

INFORMÁCIA PRE RODIČOV :

 Prosím prečítajte si oznam o vydávaní rozhodnutí

 Pravá strana - Vydávanie rozhodnutia o prijatí dieťaťa.

 Tešíme sa na vás. 

 

 

 

Mgr. Iveta Strukanová -riaditeľka školy

  

  Ak  dieťa nenastúpi do materskej školy v ČASE UVEDENOM NA

ROZHODNUTÍ O PRIJATÍ je potrebné kontaktovať v pracovnom čase - neodkladne riad.školy. 

  

 

  Čo potrebuje vaše dieťa k nástupu

V PRVÝ DEŇ NÁSTUPU:

 

vyhlásenie o bezinfekčnosti rodinného prostredia

OSOBNÉ POTREBY – prosíme označiť všetko menom dieťatka. Prečo? Viac tu!

Vešiak do skrinky

Prezúvky s pevnou podrážkou a uchytenou pätou - 

Detský uterák - poskytuje MŠ (nenosiť)

Pyžamo

Náhradné veci na prezlečenie

Cvičebný úbor / najstaršie deti/

Pohár na čaj

 

Nie je potrebné: uterák, posteľná bielizeň,  - zabezpečuje materská škola.

Rodičia u nás NEPERÚ posteľné prádlo ani uteráky - škola má zakúpené sušičky prádla ! :)

TOALETNÉ POTREBY (len pri nástupe - 1x)

Toaletný papier  - poskytuje MŠ (nenosiť)

Mydlo – tekuté v dávkovači - poskytuje MŠ (nenosiť)

Papierové vreckovky

Papierové obrúsky

Zubnú pastu, kefku a pohár

Hrebeň