Priestory školy

Jedáleň

 

 

Detské Fitness Centrum (posilňovňa)

 

 

Miestnosť Červenáčika

 zo zrušeného skladu vynovená miesnosť

 

Átrium - viď priestrory školský dvor

 

 

 

Schodiská

 

 

 

Šatne detí

 

 

Zborovňa

 

 

 

Šatňa zamestnancov a chodba

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------