Tlačivá

Žiadosť o prijatie dieťaťa

 Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy

 Žiadosť o prijatie dieťaťa elokované pracovisko - Viedenská 34

 

Dochádzka

 Žiadosť o prerušenie dochádzky

 Žiadosť o prerušenie dochádzky leto

 Žiadosť o ukončení dochádzky

 

Potvrdenie o bezinfekčnosti - 2021

 Potvrdenie o bezinfekčnosti  platí 2021

 Písomné vyhlásenie BEZPRÍZNAKOVOSŤ dieťaťa platí 2021

 Oznámenie o výnimke z karantény platí 2021

 Dôležitosť tlačív a legislatíva TU

 

 

Potvrdenie o návšteve MŠ

 Potvrdenie o návšteve MŠ

 

Splnomocnenie o vyberaní dieťaťa

 Splnomocnenie o vyberaní dieťaťa - overiť notárom

 

Stravovanie dieťaťa - 2021

 Prihláška na stravovanie dieťaťa

 čestné vyhlásenie STRAVA - 2021

 

Čestné vyhlásenie pre zber údajov - 325/2012  Z.z 

 Čestné vyhlásenie pre zber údajov