Tlačivá

Žiadosť o prijatie dieťaťa

 Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy Budapeštianska 1   nové 

 Žiadosť o prijatie dieťaťa elokované pracovisko - Viedenská 34   nové

 

Dochádzka    -  NOVÉ VZN č.237  

 Žiadosť o odpustenie mesačného príspevku na prevádzku MŠ NOVÉ VZN 237

 Žiadosť o ukončení dochádzky

 

Potvrdenie o bezinfekčnosti - 2021

 Potvrdenie o bezinfekčnosti  platí 2021

 Písomné vyhlásenie BEZPRÍZNAKOVOSŤ dieťaťa platí 2021

 

 Dôležitosť tlačív a legislatíva TU

 

 

Potvrdenie o návšteve MŠ

 Potvrdenie o návšteve MŠ

 

Splnomocnenie o vyberaní dieťaťa

 Splnomocnenie o vyberaní dieťaťa 

 

Stravovanie dieťaťa 

 NOVÉ od 1.9.2023  : Zápisný lístok stravníka

 NOVÉ od 1.9.2023  : zápisný lístok pre deti - prípravkár

 

 

Čestné vyhlásenie pre zber údajov - 325/2012  Z.z 

 Čestné vyhlásenie pre zber údajov