Verejné obstávaranie

Profil verejného obstarávateľa

Materská škola Budapeštianska 1, 040 13 Košice


 Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov a sídlo: Materská škola, Budapeštianska 1 , 04013 Košice 

Štatutárny zástupca: Mgr. Iveta Strukanová

IČO: 35559420

DIČ: 2021607335

Kontakt : +421556360977  ms.bud1@extel.sk

 

je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

 

- Verejné obstarávanie rok 2013 od 1. 7. 2013

- Nadlimitné zákazky

- Podlimitné zákazky

- Zákazky podľa paragrafu 9 ods. 9

- Prieskum trhu

 

______________________________________________________________________________

 

Jednorázové plnenia

 Jednorázové plnenia - rok 2016

 Jednorázové plnenia - rok 2015

 Jednorázové plnenia - rok 2014

 

Granty

 Získané granty za obdobie 2014/16

 

Finančné prostriedky

     ukrajina finančné prostriedky 2023

     štátne finančné prostriedky 2023 

     štátne finančné prostriedky 2022

     štátne finančné prostriedky 2021

 štátne finančné prostriedky 2018/2019 -ukončené 

 Štátne finančné prostriedky 2018/2019

 Rozpis nájomných zmluv 2017-2018

 Rozpis nájomných zmluv 2017

 Správa o nájomných zmluvách 2016

 Správa o nájomných zmluvách 2015

 

 Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ 2018

 Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ 2017

 Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ 2016

 Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ 2015 

 

 

Sponzorské finančné prostriedky 

      sponzorské finančné prostriedky 2023

 sponzorské finančné prostriedky 2022

 sponzorské finančné prostriedky 2021

 Sponzorské finančné prostriedky 2.polrok  2019 - 2020

 Sponzorské finančné prostriedky 1.polrok  2019 

 Sponzorské finančné prostriedky 2018-2019 - ukončené 

 Pomoc rodičov našej škole

 Sponzorské finančné prostriedky 2018 - ukončené 

 Sponzorské finančné prostriedky 2018

 Sponzorské finančné prostriedky 2017 

 Sponzorské finančné prostriedky 2016 + Sponzorské finančné prostriedky 2016

 Sponzorské finančné prostriedky 2015 

 Sponzorské finančné prostriedky 2014

 

 

Archív verejného obstarávania

 Archív verejného obstarávania 2015/2016

 Archív verejného obstarávania 2015

 Archív verejného obstarávania 2014

 Archív verejného obstarávania 2013

 

 

Dokumenty, objednávky, faktúry, zmluvy zverejňujeme na

 

Súhrnné správy zverejňujeme na

ÚVO – Úrad pre verejné obstarávanie. 

__________________________________________________________________________

Dokument

 

Obstarávateľ:

Materská škola Budapeštianska 1, Košice 040 13

Typ dokumentu:

Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9

Dátum zverejnenia:

13.10.2014, 13:57

 

Obdobie:

3. štvrťrok

                                                            

Súbor:

Názov súboru: Súhrná správa o VO - III. Q_2014_MŠ Budapeštianska 1.pdf 
Typ súboru: application/pdf 
Veľkosť:225047 

STIAHNUT súbor: SÚHRNNÁ SPRÁVA o VO III-Q 2014

STIAHNUT súbor: SÚHRNNÁ SPRÁVA o VO IV-Q 2014

STIAHNUT súbor: SÚHRNNÁ SPRÁVA o VO III-Q 2015


STIAHNUT súbor: Suhrna sprava o VO -II.Q 2016

STIAHNUT súbor: Suhrna sprava o VO -III.Q 2016

STIAHNUT súbor: Suhrna sprava o VO -IV.Q 2016

 

STIAHNUT súbor: Suhrna sprava o VO -II.Q 2017

STIAHNUT súbor: Suhrna sprava o VO - III.Q 2018

 

STIAHNUT súbor: Suhrna sprava o VO - IV.Q 2018