Voľné pracovné miesta

 

 

Riaditeľstvo MŠ  Budapestianska 1,

 

     hľadá a ponúka :  

 

 

                                             NOVÉ pracovné ponuky 2020 

 

 

 

POZÍCIU : Učiteľ  / viď dokument /

Voľné pracovné miesto učiteľ pre predprimárne vzdelávanie

 

 

POZÍCIA : Školský psychológ / viď dokument /

Voľné pracovné miesto školský psychológ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZÍCIA: vyučené kuchárky v odbore

 

- žiadosť,

- životopis,

- kópiu nadobudnutého vzdelania

   zasielať v zalepenej obálke " označiť - pracovná pozícia ŠJ "

   na riaditeľstvo MS Budapestianska 1.

 

                                                               Termín do 30.6.2017

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          NOVÉ 2019 

 POZÍCIA: upratovačka

 

- žiadosť 

- životopis

- kontaktovať riaditeľstvo školy MŠ Budapeštianska 1

 -zaslať doklady, prípadne doručiť osobne na riaditeľstvo MŠ Budapestianska 1.

 

                                                           Termín do 9.9.2019

  

 Platové  podmienky :

Základná stupnica platových taríf zamestancov pri výkone práce vo verejnom záujme 553/2002 Z.z tabuľka č. 3 platná od 1.1.2019 

 PO ukončení pohovorov budeme my kontaktovať uchádzačov .

    * Nezabudnite uviesť telefonický kontakt a email adresu