Voľné pracovné miesta

 

 

Riaditeľstvo MŠ  Budapestianska 1,

 

     hľadá a ponúka :  

 

 

                                             NOVÉ 2019 Jún

 

 

POZÍCIU : Učiteľ  / viď dokument/

Voľné pracovné miesto učiteľ pre predprimárne vzdelávanie TU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZÍCIA: vyučené kuchárky v odbore

 

- žiadosť,

- životopis,

- kópiu nadobudnutého vzdelania

   zasielať v zalepenej obálke " označiť - pracovná pozícia ŠJ "

   na riaditeľstvo MS Budapestianska 1.

 

                                                               Termín do 30.6.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 POZÍCIA: upratovačka

 

- žiadosť ,

- životopis

- zasielať v zalepenej obálke " označiť - pracovná pozícia THP"

  na riaditeľstvo MS Budapestianska 1.

 

                                                           Termín do 30.6.2017

 

 

 

 PO ukončení doručenia dokladov 30.6.2017 budeme my kontaktovať uchádzačov .

 

    * Nezabudnite uviesť telefonický kontakt a email adresu