Voľné pracovné miesta

 

 

Riaditeľstvo MŠ  Budapestianska 1,

 

     hľadá a ponúka :  

 

 

 

 

 

POZÍCIU : Učiteľ  / viď dokument /

Voľné pracovné miesto učiteľ pre predprimárne vzdelávanie

Voľné pracovné miesto učiteľ 2021

 

POZÍCIA : Školský psychológ / viď dokument /

Voľné pracovné miesto školský psychológ

 

 

 

                                                                                         

 Toho času r. 2022 nemáme voľné miesto - nepotrebujeme upratovačku. 

 POZÍCIA: upratovačka

 

- žiadosť 

- životopis

- kontaktovať riaditeľstvo školy MŠ Budapeštianska 1

 -zaslať doklady, prípadne doručiť osobne na riaditeľstvo MŠ Budapestianska 1.

 

                                                           Termín


  

 Platové  podmienky :

Základná stupnica platových taríf zamestancov pri výkone práce vo verejnom záujme 553/2002 Z.z tabuľka č. 3 platná 

 PO ukončení pohovorov budeme my kontaktovať uchádzačov .

    * Nezabudnite uviesť telefonický kontakt a email adresu