Voľné pracovné miesta

 

 

Riaditeľstvo MŠ  Budapestianska 1,

 

     hľadá a ponúka :  

 

 

 

 

 

POZÍCIU : Učiteľ  / viď dokument /

Voľné pracovné miesto učiteľ 2023

Voľné pracovné miesto učiteľ 2021

 

POZÍCIA : Školský psychológ / viď dokument /

Voľné pracovné miesto školský psychológ

 

 

 

                                                                                         

Toho času r. 2023  nemáme voľné miesto - nepotrebujeme   upratovačku. 

 POZÍCIA: upratovačka

 

- žiadosť 

- životopis

- kontaktovať riaditeľstvo školy MŠ Budapeštianska 1

 -zaslať doklady, prípadne doručiť osobne na riaditeľstvo MŠ Budapestianska 1.

 

                                                           Termín


  

 Platové  podmienky :

Základná stupnica platových taríf zamestancov pri výkone práce vo verejnom záujme 553/2002 Z.z tabuľka č. 3 platná 

 PO ukončení pohovorov budeme my kontaktovať uchádzačov .

    * Nezabudnite uviesť telefonický kontakt a email adresu 

 

NOVÉ 2023 

Voľné pracovné miesto : 

 

 Kuchár/kuchárka

  • Úväzok: 100% na dobu určitú s možnosťou predĺženia

Dátum nástupu: 01.02.2023

  • Požiadavky:

Kvalifikačné: úplné stredné vzdelanie v odbore stravovania, potravinárstva
:odborná spôsobilosť pre vykonávanie epidemiologicky závažných činností pre prácu s potravinami
Náplň práce: zodpovednosť za prípravu, a nakladanie s jedlom a potravinami, obsluha bežných kuchynských strojov na výrobu podávaných jedál v materskej škole podľa receptov, dodržiavanie pracovných postupov a nastavených štandardov, organizácia výrobných procesov
Platové náležitosti: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výška mzdy závisí od dĺžky praxe.


Zoznam požadovaných dokladov:
• Žiadosť o prijatie do zamestnania
• Profesijný životopis
• Kópie dokladov o vzdelaní
• Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: Požadované doklady zašlite alebo doručte osobne najneskôr do 20.1.2023 Materská škola, Budapeštianska 1, Košice 040 13
Vedenie školy bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

Kontaktné informácie :

Materská škola Budapeštianska1, Košice
Mgr. Iveta Strukanová, riaditeľka MŠ
Kontakt : 0907 900 140 riaditeľ školy

Kontakt vedúca školskej jedálne : 055/6360978    p. Matová Daniela