Vynovilo sa 2020

- zakúpili sme 

- vynovili sme

- vymaľovali

- vyzobili

-