Vynovilo sa 2020

- zakúpili sme pre naše obe školy 

Elarin – učebné pomôcky /hravá geometria , príroda okolo nás, človek a svet práce /

EPV + B 1

Hravá škôlka – Knihy s nálepkami – rozdané deťom

EPV + B 1

Hravá škôlka – učebné pomôcky

B 1

Hravá škôlka – učebné pomôcky

EPV

Triptych infografík - Šikanovanie

EPV + B 1

INSPIO – nálepky na steny pre deti

EPV + B 1

Medaile pre deti – pre prípravkárov

EPV + B 1

Rozprávkové rúška pre deti – deťom

EPV + B 1

Taláre pre deti ktoré končia MŠ

EPV

Fotoknihy pre prípravkárov

EPV + B 1

Pružinové hojdačky – sloník, žabka

EPV + B 1

Výtvarný materiál pre obe školy

EPV + B 1

Sedacie súpravy k IT tabuľám SOFY zelené

EPV + B 1

Elarin – učebné pomôcky - /tieňohry, rozprávky, rok a jeho tajomstvá, obrázkové sudoku/

EPV + B 1

Plachty, obliečky a lavičky pre deti

EPV + B 1

Náladové sovy + deka Hoo – hoo Dormeo pre deti

EPV + B 1

Adventné kalendáre pre deti

EPV + B 1

Mikulášske čiapky + tričká pre deti, šaty na vystúpenie

Hračky do tried pre všetky deti ku Vianociam

EPV + B 1

 

Tlačiareň – vedúca školskej jedálne

B 1

Papiernictvo – kancelárske potreby

EPV + B 1

Pracovné odevy

EPV + B 1

Dezinfekčné prostriedky

EPV + B 1

Dezinfekčné + čistiace prostriedky

EPV + B 1

Plošinové vozíky, stoličky, hodinky

EPV + B 1

Koberce deťom do tried a umývariek+ taburetky

EPV + B 1

Videovrátniky do všetkých tried a šatní

EPV + B1

Informačné tabule na ihriská

EPV + B 1

Notebooky pre učiteľov do tried a tonery

EPV + B1

Koberce, behúne do tried

EPV + B 1

Fotoaparát

EPV

Vianočné ozdoby, dekorácie, kožušin.koberce

EPV + B 1

Vianočné ozdoby, dekorácie

EPV + B 1

USB kľúče pre učiteľov

EPV + B 1

Spotrebný materiál do ŠJ– servítky, rukavice

EPV + B 1

Posteľné prádla rozprávkové deťom a plachty

EPV + B 1

Potreby pre SJ ku pečeniu pre deti

EPV a B1

                                                                                            

Rúška zamestnancom a štíty Covid 19

EPV

Zakúpili sa nafukovací Mikuláš, snehuliak

EPV + B 1

Revízie  - Šj,  elektospotrebičov – detské ihrisko

B 1 +EPV

Siete proti vtákom na terasy

B 1

Výmena svietidiel - stropných

B 1

Siete proti hmyzu na okná školská jedáleň

B 1

Maľovanie školská jedáleň

EPV + B 1

Oprava kachličiek – školská jedáleň

B 1

Oprava hygienických zariadení Nová  – II. trieda

B 1

Montáž a dodanie zrkadiel – II. trieda umyvárka

B 1

Upevnenie skriniek o stenu na triedach

EPV + B 1

Kosenie areálov školských ihrísk 5 x

EPV + B 1

Vykonaná dezinsekcia, deratizácia oboch škôl

EPV + B 1

Zakúpené rýchlovarné konvice,

B 1

Zakúpené ručné vysávače pre obe školy

B 1 , EPV

Výmena dverí z tried do šatní

B 1

Vstupná kontrola detské ihrisko -žabka, sloník

B 1

Revízia prenosných elektrospotrebičov

EPV + B 1

Nové rozprávkové Kryty na radiátory II. trieda

B 1

Výmena lapača tukov

B1

Zakúpené umývačky riadov do ŠJ a triedy VII,

Zakúpené mikrosystém, veže, ručné mixéry, roboty, konvektor, vysávače

Predlžovacie káble na kotúči, wapka na čistenie ŠJ

B 1