Zásady ochrany osobných údajov

 

Na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), ktorý platí od   

   

25.05.2018

ako prevádzkovateľ máme povinnosť informovať všetky minulé, súčasné, ale aj budúce dotknuté osoby, o ktorých sme spracúvali, spracúvame alebo plánujeme spracúvať osobné údaje o tom, ako spracúvame osobné údaje, na aký účel, na akú dobu, komu ich poskytujeme a podobne. 

Informujeme, a zverejňujeme

"Zásady ochrany osobných údajov"  

v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) máte k nahliadnutiu v zložke -  Ochrana osobných údajov. 

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV - ZODPOVEDNÁ OSOBA.PDF

 

+ NOVÉ 2022   : Informačná povinnosť -nariadenie článok 13 - pdf. 

 

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ GDPR Nové TU .pdf

 

REGISTRATÚRNY PLÁN Nové TU .pdf