Vynovilo sa 2014-2019

 

 

Archív "Vynovuje sa"

 

 

                                    2019                          2018                            2017             

  MŠ Budapeštianska 1                  MŠ Budapeštianska 1                 MŠ Budapeštianska 1

Elokované Prac.Viedenská         Elokované Prac.Viedenská       

 

                                    2016                          2015                            2014

  MŠ Budapeštianska 1                  MŠ Budapeštianska 1                 MŠ Budapeštianska 1