Okienko pre rodičov

Lekárske potvrdenia

 Lekárske potvrdenia - ospravedlnenie dieťaťa V MŠ

 

Fotografovanie termíny

 Fotografovanie  2017-2018 -termíny ( aj elokované pracovisko Viedenská 34)

 Fotografovanie 2016- 2017 - termíny

 *fotenie karneval 14.2.2018 -zmena

Plán spolupráce rodiny a školy   

 Triedny aktív 2017-2018 -termíny ( aj EP Viedenská 34)

 Plán spolupráce rodiny a školy na rok 2017/2018

 Plán spolupráce rodiny a školy na rok 2016/2017

 Triedny aktív 2016-2017 - termíny

      

Školská zrelosť detí

 Pripravenosť detí na školu

 Školská zrelosť

 

Aktivity pre deti, organizované školou 

 Aktivity pre deti od 8.2018

 Aktivity pre deti 2017-2018 - ukončené

 Plán aktivit šk.roka 2017/2018 Budapeštianska 

 Plán aktivit šk.roka 2017/2018 EP Viedenská

 Ukončené aktivity pre deti v šk.roku 2017-2018 - I. polrok

 Ukončené aktivity pre deti v šk.roku 2015-2016 

 Ukončené aktivity pre deti v šk.roku 2016-2017 - I. polrok
 Pripravujeme aktivity pre deti v šk.roku 2016-2017 - II. polrok

 realizované nadštandartné aktivity - I. polrok 2016

     realizované nadstandartné aktivity - II.polrok 2016-2017

 

Termíny projektov tvorivých dielní

 Termíny projektov tvorivých dielní - stretnutie rodičov a detí 2017/2018

 Termíny projektov tvorivých dielní - stretnutie rodičov a detí 2016/2017

 Tvorivé dielne - stretnutie rodičov a detí v MŠ 2015/2016

 

Adaptačný proces detí v materskej škole 

 Adaptačný proces detí v materskej škole

 

 

 Oblečenie a obuv vašich detí 

 

 

Poradenská činnosť učiteliek

  poradenská činnosť učiteliek 2018/2019

  poradenská činnosť učiteliek 2017/2018

 Poradenská činnosť učiteliek 2016 / 2017

 Poradenská činnosť učiteliek 2015 / 2016

 Poradenská činnosť učiteliek 2014 / 2015

 Čo by mal vedieť budúci školák

 Problémové správanie detí v materských školách

Odporúčame: Tipy na tréning koncentrácie dieťaťa

 

 

 

Zátvor našej MŠ / Harmonogram prázdnin

 zátvor našej MŠ ( aj EP Viedenská 34) harmonogram prázdnin 2018-2019

      zátvor našej MŠ ( aj EP Viedenská 34) harmonogram prázdnin 2017-2018

 Zátvor našej MŠ / Harmonogram prázdnin rok 2016-2017

 Zátvor našej MŠ / Harmonogram prázdnin rok 2015-2016

 

 

Sponzorské finančné prostriedky 

 Pomoc rodičov našej škole

 Sponzorksé finančné prostriedky 2018 - ukončené 

 Sponzorksé finančné prostriedky 2018

 Sponzorské finančné prostriedky 2016 + Sponzorské finančné prostriedky 2016

 Sponzorské finančné prostriedky 2015 

 Sponzorské finančné prostriedky 2014

 

 

 

Odporúčame prečítať

 Dokedy má dieťa spať cez obed

 Popoludnajší spánok je dôležitý

 7 rád ako pripraviť dieťa na škôlku

 Aby deti chodili radi do škôlky

 Aby deti boli zdravé

 Adaptačný program pre najmenších škôlkarov

 Pedikulóza - zavšivenie – opatrenia, ktoré je nutné vykonať

 Zdravé zúbky - Prečo čistiť zúbky od malička

 

 

 

 Nie je potrebné hlásiť telefonicky neprítomnosť dieťaťa


ak dieťa nepríde do MŠ do 7.50 hod. je  odhlásené v dochádzke , aj zo stravy.

 Ako rodič ste povinný hlásiť len infekčné ochorenie dieťaťa triednym učiteľkám.