Projekty školy

Realizujeme projekty pre skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu :

 

  

                  Projekt Eľkonin

                  Projekt  Dorotka

                  Projekt Zdravé nôžky

                  Projekt Hrdninovia Fast 

 

 

                Telo je ako ZVON, rád bývam šťastný v ňom 

                   - Fond zdravia - grantový projekt   

                     Budapeštianska 1

                     Viedenská 34 

 

 Ocko olympiáda 

  - Fond zdravia grantový projekt.pdf
  

 Jeseň pani bohatá „Urobíme si tekvičku“ (október)

  - Tvorivé dielne - Jesen pani bohatá
 

 prebúzame jar (apríl)

  - Prebúdzame jar
 

 Zdravý vzduch, les i voda

  - Fond zdravia grantový projekt.pdf 
  - úspešný projekt // záverečná hodnotiaca práca.pdf

 

 Projekt Spoznávame vesmír (október)

  - Tvorivé dieľne Vesmír: trieda Itrieda II, trieda IIItrieda VI, trieda VII
 

 Projekt Vianočná hviezda (december)

  - Tvorivé dieľne Vianočná hviezda: trieda Itrieda IItrieda IIItrieda VItrieda VII
 

 Projekt Vyrábame a poznávame dopravné značky (február)

  - fotografie projektu 
 

 Projekt Prebúdzame Jar (v ríši rastlín a hmyzu) (marec)

  - fotografie projetku
 

 Projekt Mojej mamke z lásky (máj)

  - fotografie projetku

 Deti čistia planétu - grantový projekt

  - grantový projekt - fond zdravia.pdf

 

 Projekt Slnečná sústava

  - fotografie projetku
 

 Projekt Moje telo - môj hrad (grantový projekt Fond Zdravia)

  - fotografie projektu
 

 Projekt Juniales

  - fotografie projetku
 

 Projekt Land Art

  - fotografie projetku
 

 Projekt Tajomstvo ľudského života

  - fotografie projetku
 

 Projekt Moja zemeguľa (grantový projekt Fond zdravia)

  - fotografie projetku
 

 Projekt Zdravá strava pre chlapcov a dievčatá

  - fotogalerie projektu /// fotografie (2)
 

 Projekt Enviromentálne výchova

  - fotografie projektu /// fotografie (2)
 

 Dopravná výchova

  - fotografie projetku
 

 Civilná ochrana detí (grantový projekt MČ)

  - fotografie projetku, fotky z akcie (1), fotky z akcie (2),