Naše aktivity

  

Všetko o našej práci, čo všetko pre deti poskytujeme nájdete aj v sekciach:

ZAMERANIE ŠKOLY, Projekty školy, Fotogalériách školy

Tieto aktivity sa vyučujú nad rámec výchovno vzdelávacej činnosti 

 

Jolly English - Angličtina pre deti -vyučovaná ZADARMO pre 5-6 ročné deti

 

Anglický jazyk patrí v súčasnosti medzi najrozšírenejšie a najviac používané jazyky na svete. Je potrebný pre mnoho povolaní, je dôležitý pre komunikáciu v iných krajinách (štúdium v zahraničí, obchodné stretnutia, pracovné cesty, dovolenky, výlety a pod.) Stretávame sa s nim v televízií, na internete, v časopisoch, počujeme ho v rádiách, je všade okolo nás.

viac o projekte .pdf

 Výučba :  UTOROK - EP Viedenská 34

               STREDA - Budapeštianska 1

- ČO sa učíme sa dozviete TU: pdf

 - O angličtine TU: Ucebne-Osnovy.pdf

 

 Vznik materských škôl na Slovensku

 

Historické východiská predškolskej výchovy v krajinách Európy a na území Slovenska. Venuje pozornosť zakladateľovi predškolskej pedagogiky Friedrichovi Fröbelovi a jeho zásadnému prínosu pre rozvoj teórií predškolskej edukácie.

Zmieňuje sa o súvislostiach vzniku prvej detskej opatrovne. Rozvoj predškolskej edukácie dnes má svoje korene v prvej polovici 19. storočia.

- viac o projekte .pdf

 

 

  1. ročník „Dňa materských škôl na Slovensku“ 

Zapojenie sa k výzve Slovenského výboru Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu

Deň materských škôl sme realizovali v rôznych aktivitách, ktoré vychádzali zo Štátneho vzdelávacieho programu, doplnené o aktivity naplánované podľa Plánu Aktivít.

- viac o projekte a fotografie

 

 

 

 

2. ročník „Dňa materských škôl na Slovensku“ 

Deň materských škol sme realizovali zapojenim sa do 2. ročnika - 2016/2017

 - správa 2.ročník DEŇ MŠ.pdf

 

 

 

 

 

 

  

 3.ročník " Dňa materských škôl na Slovensku "

Deň materských škol sme realizovali zapojenim sa do 3. ročnika - 2017/2018

 - správa 3.ročník DEŇ MŠ.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 4.ročník " Dňa materských škôl na Slovensku "

Deň materských škol sme realizovali zapojenim sa do 4. ročnika - 2018/2019

správa 4.ročník DEŇ MŠ Budapeštianska 1.pdf

správa 4.ročník DEŇ EP Viedenská 34.pdf 

 

 

 

 

 

 

 5.ročník " Dňa materských škôl na Slovensku "

Deň materských škol sme realizovali zapojenim sa do 5. ročnika - 2019/2020

- 5 ročník dňa materských škôl

správa 5.ročník DEŇ MŠ Budapeštianska 1.pdf

 

 

 

 

 

 

 6.ročník " Dňa materských škôl na Slovensku "

Deň materských škol sme realizovali zapojenim sa do 6. ročnika - 2020/2021

6 ročník dňa materských škôl EPV

- 6 ročník dňa materských škôl MŠ Bud 1

 

 

 

 

 

 

7. ročník " Dňa materských škôl na Slovensku "

Deň materských škol sme realizovali zapojenim sa do 7. ročnika - 2021/2022 

- 7 ročník dňa materských škôl

 

 

 

 

 

 

8 .ročník " Dňa materských škôl na Slovensku "

Deň materských škol sme realizovali zapojenim sa do 8. ročnika - 2022/2023

- 8 ročník dňa materských škôl

 

 

 

 

 

 

 

 

9.ročník " Dňa materských škôl na Slovensku "

Deň materských škol sme realizovali zapojenim sa do 9. ročnika - 2023/2024

TU správa z realizácie

 

 

 

 

 

 

 

Národný program prevencie obezity a duševného zdravia 

 

 

MŠ aj tomto v školskom roku 2017/18 uskutočnia akcie pre detičky, vzhľadom k vypracovaným projektom :

1. Celoročnému Plánu aktivít školy -  boja proti obezite ( výňatok ).        

Konkrétne napĺňanie Národného programu prevencie obezity (NPPO) v podmienkach MŠ Budapeštianska 1

2. Celoročný Plán aktivít školy - národný  program Duševného zdravia

- ciele: prevencie obezity.pdf  / /  duševné zdravie.pdf
- obezita aktivity.pdf

 

 

 

Proxíková Euroakadémia


Celoslovenský osvetový vzdelávací projekt určený primárne pre deti predškolského veku. Zameriava sa na výchovu a vzdelávanie detí predškolského veku v oblasti finančnej gramotnosti. Hlavným cieľom je hravou a zaujímavou formou deti naučiť, prečo si majú peniažky vážiť a šetriť, ako aj to, že následne treba dobre porozmýšľať na čo ich použijú.

 

Viac o tomto projekte

- Fotografie projektu

 

 

 

 

Veselé zúbky - projekt 


Chcete mať aj vy krásne a zdravé zúbky ako ony? Tak si pekne sadnite a spoločne s nimi sa naučíme, čo všetko treba vedieť, aby ste mali úsmev bez škaredého kazu a k zubárovi si chodili len po pochvalu, ako sa krásne o svoje zúbky staráte. 

Prečítajte si viac

Fotogaleria

* táto aktivita sa prevádza každý rok 

 

 

 

Sokoliarstvo Horus


Ucelený program, kde deti majú možnosť zoznámiť sa s dravcami a sovami, zobrať si ich na ruku a dotknúť sa ich. Celý program je spojený s výkladom a súťažami pre deti.

Program je 30 – 40 minútový. Nemusíte nikam jazdiť, prídeme k vám. Uvidíte 5-7 dravcov – myšiaky, výra, sokoly, sovy. Dravce nie sú len na posedoch ale uvidíte ich aj lietať. Všetko je doplnené odborným výkladom. Najodvážnejšie z detí si môžu vyskúšať s dravcom prílet.

- fotografie projektu, 2.časť, 

* táto aktivita sa prevádza každý rok 

 

 

 

Želkova škôlka

 

Projekt sa zameriava na oblasť bezpečnosti, prevencie a ochrany zdravia a života ľudí v spojitosti s cestovaním vo vlakoch a správaním sa na/a v blízkosti železničných tratí.

Projekt chce osloviť aj dospelých a nastaviť im zrkadlo, pretože práve oni sú často zlým príkladom pre deti tým, že sami nerešpektujú bezpečnostné nariadenia a dávajú tak nevhodný príklad svojim deťom.

 

 - Viac o tomto projekte tu > 

 - fotografie projektu

táto aktivita sa prevádza každý rok

 

 

Vesmír a jeho tajomstvá


O vesmíre a planétach slnečnej sústavy sa oboznamujú deti prostredníctvom nášho projektu. A deti 5-6 ročné sa každoročne zúčastňujú malého projekčného planetária. Dve projekčné hlavy umožňujú demonštrovať pohľad na nočnú oblohu zo severnej a južnej pologule Zeme. Základné poznatky o Slnku ako vesmírnom telese. Zem ako družica Slnka. Planéty. Základné poznatky o hviezdach. Striedanie dňa a noci ako dôsledok rotácie Zeme. Letný a zimný deň u nás. 


Prečítajte si viac

Fotografie projektu, 2.časť

* táto aktivita sa prevádza každý rok

 

Lego Dacta 


V našej krajine hádam každý človek pozná LEGO kocky. Výchovnovzdelávací proces v materskej škole obohacuje práca so stavebnicou LEGO, ktorá sa stáva jeho súčasťou a zaraďuje sa do edukačných aktivít, ktoré prebiehajú v materskej škole počas celého dňa. Pomocou lega môžu pedagógovia aktívne hľadať nové učebné postupy, ktoré sú výsledkom niekoľkoročnej práce s legom.

 

Prečítajte si viac

 

 

 

 

Bee-bot 


Programovateľný robot – včielka „Bee-Bot“ – je ideálna pre rozvíjanie logického myslenia a metakognitívnych zručností u detí. Včielka je vhodný výukový nástroj pre výučbu základov programovania, programovacích jazykov, informatiky a matematiky pre deti materskej školy.

 

viac o projekte

fotografie projektu

fotografie projektu 2

 

 

Ovocníčkové a zeleninové dni 


- cieľom je spoznávať a charakterizovať potraviny, ktoré škodia nášmu
   zdraviu a naopak  - potraviny ktoré sú užitočné pre naše zdravie
 - detičky budú spoločne vystrihovať, maľovať  obrázky ovocia a
   zeleniny

 - námetovou hrou budú triediť ovocie a zeleninu - podľa
  farieb, veľkosti a tvarov,
 - využijú interaktívnu tabuľu, Bee-bot - naše vitamíny – kreslenie v programoch

 

 fotografie projektu1. časť2. časť , 3. časť , 4. časť a 5. časť

 * táto aktivita sa prevádza každý rok

 

 

 

Nemocnica u Medvedíka


Hlavným cieľom je pomôcť deťom zbaviť sa strachu z lekárov. V úlohe pacientov vystupujú plyšové hračky – medvedici, ktoré si naše deti prinesú do MŠ a oni, ako ich rodičia povedia doktorom, ktorých predstavujú medici, čo trápi ich miláčikov.

 

- viac o projekte

- fotografie projektu

 táto aktivita sa prevádza každý rok

 

 

Moja Zemeguľa - Deň Zeme - projekt 


Naša MŠ zbiera  vrchnáčiky od pet fliaš. Zber prebehne na školskom dvore, zároveň spolu so svojimi deťmi pomôžete skrášliť areál Materskej školy. 

 

Prečítajte si viac

- Fotografie projektu, 2.časť, 3.časť a 4.časť

* táto aktivita sa prevádza každý rok

 

 

Motýlie záhrady


S motýľou záhradou deti priamo v triede pozorujú životný cyklus motýľov- od húseničky, cez zakuklenie až po vyliahnutie motýľov. Potom sa o motýle budú starať, kŕmiť ich a následne ich budeme spoločne vypúšťať do voľnej prírody..

 

- viac o projekte

- fotografie projektu

- fotografie projektu 2

* táto aktivita sa prevádza každý rok

 

 

 

Adamko hravo – zdravo

Projekt Adamko hravo- zdravo je multimediálny projekt podpory zdravia, ktorého odbornými garantmi sú Úrad verejného zdravotníctva SR a regionálny úrad zdravotníctva v Košiciach. Projekt podpory zdravia je určený aj pre predškolákov.

 

Základným cieľom projektu je multimediálne, dlhodobé motivovanie detí, prehlbovanie ich poznania, ovplyvňovanie správania sa pri ochrane a podpore vlastného zdravia, zdravia rodiny a najbližšej komunity v prepojení so zásadami prosociálnej a enviromentálnej výchovy.

 

Viac o tomto projekte TU

 

Práva dieťaťa uplatňované v škole

Vzájomná úcta, láska, tolerancia, ľudskosť sú predpokladmi na položenie základov uvedomenia si a rešpektovania práv dieťaťa už v predškolskom veku.
Kvalitnú výchovno-vzdelávaciu činnosť s deťmi v danej oblasti môžu vykonávať len kvalifikovaní učitelia s dostatočnými teoretickými vedomosťami.

 

Viac o tomto projekte TU

 

Dopraváčik 


Oboznámenie sa so základnými dopravnými značkami , semaforom, s detskými dopravnými prostriedkami na dopravnom ihrisku školy. Aktivity praktickej činnosti s cieľom získavania, overovania poznatkov vo výchove k bezpečnosti v cestnej premávke.

 - viac o projekte

 - fotografie projektu: 1. časť, 2. časť

 

 

 

 

Detská OlympiádaDeťom prinesieme veselý, zato však mimoriadne informatívny pohľad na olympiádu. Špeciálnymi učebnými pomôckami určenými pre športové aktivity. Budeme u deti iniciovať činnosti emotívneho zážitkového charakteru a tvorbu nápadov. Športovými aktivitami budeme u detí podporovať radosť zo spontánných pohybových aktivít.

 

 - viac o projekte

 * táto aktivita sa prevádza každý rok

 

 

 

Hliadka mladých záchranárov „Červenáčik“Naša MŠ bola zapojená do projektu „Škola podporujúca zdravie“ a aj po vyradení materských škôl z národnej siete, naďalej využíva 10 rok prvky z tohto projektu . V roku 2005 sme začali pracovať s projektom „Adamko hravo – zdravo“. Uvítali sme, keď ÚC SČK začal prevádzať školenia pre pedagógov MŠ k ďalšiemu skvelému projektu „Evička nám ochorela“. V tej dobe nás napadla myšlienka založiť na našej škole nový krúžok „Hliadka mladých záchranárov“. 

 * foto  činnosti + vynovenú miestnosť - rubrika Červenáčik

Prečítajte si viac

- Prvú pomoc zvládneme - viac o projekte

* táto aktivita sa prevádza každý rok

 

 

 

Výtvarná výchova "Farbička"


Výtvarný talent u detí rozvíjame v našej MŠ u všetkých detí, snažíme sa podchytiť výtvarne nadanie deti, ktoré svoje predstavy, zážitky, dojmy aj zážitky spontánne vyjadrujú rozličnými technikami. Ovládajú základne techniky kresby, maľby aj modelovania. Pravidelne sa zapájajú do rôznych výtvarných súťaží a prehliadok. Majú smelú kresbu, kreslia už uvoľnenou rukou a ich práce sú na vysokej úrovni.

 

Prečítajte si viac 

 

 

 

 

  hasič:  „DRÁČIK“

 

V našej MŠ pracujeme s novými učebnými pomôckami, ktoré rozvíjajú u detí nadanie.. Ponúkame deťom nové aktivity - mladých hasičov „DRÁČIK“. Mladí hasiči budú hravou formou plniť niektoré úlohy spomínaných projektov. Učebné pomôcky si viete pozrieť v sekcii foto triedy V.tr.

 

Prečítajte si viac

- fotografie projektu

 

 

 

 

Počítače v nás v MŠ


Jedna zo základných požadovaných schopností súčasného človeka je aj počítačová gramotnosť, resp. schopnosť ovládať aspoň najzákladnejšie užívateľské funkcie osobného počítača, ktorý sa dnes stal už bežnou súčasťou nášho života. Počítač je nenahraditeľnou pomôckou a silným nástrojom nielen vo výrobnej sfére, vede, výskume, školstve, vo finančníctve, ale aj vo všetkých ostatných oblastiach verejného života. Počítač je dnes už aj bežnou súčasťou väčšiny domácnosti.

 

Prečítajte si viac

 

 

 

 

 

Hudobno-pohybová výchova 


Spojením hudby s pohybom dosiahneme hlbšie citové prežívanie, rozvíjame prirodzenú schopnosť detí vyjadriť hudbu pohybom. Deti sú vedené k prirodzenému a nenásilnému pohybu a ku kultivovanému hudobnému prejavu. So svojím vystúpením sa prezentujú na vianočnej besiedke a iných akciách. Deti svojím vystúpením určite potešia všetkých, ktorí sa prídu na nich pozrieť.

 

Prečítajte si viac

 

 

Kreslenie na asfalt 


Podujatie Kreslenie na asfalt organizované Centrom voľného času, Košice v rámci dňa mesta Košíc.
Našu materskú školu reprezentovali 4 prihlásené deti spolu s p. uč. Kandráčovou . 

Prečítajte si viac

 * táto aktivita sa prevádza každý rok

 

 Primátorska kvapka krvi

Hneď v úvode darcov privítal  primátor Košíc -MUDr. R. Raši PhD. ,MPH a naše deti vystúpili pre nich s krátkym kultúrnym programom, v ktorom  ukázali, že primerane veku poznajú ľudské telo, funkcie jednotlivých orgánov a dôležitosť krvi pre život človeka.

 

Prečítajte si viac

 * táto aktivita sa prevádza každý rok

 

Dramatická výchova „ÚSMEV“

Dramatická výchova v MŠ je jedným z prostriedkov, ktorý napomáha uplatňovať základné požiadavky edukačného prostredia materskej školy. Dramatická výchova dáva dieťaťu príležitosť pre detskú interpretáciu sveta a uvedomenie si, že skutočnosť sa dá meniť, nové správanie je možné produkovať aj v bežnom živote. Dramatická výchova môže byť so svojou filozofiou, cieľmi, obsahom a metódami uceleným výchovným systémom. 

 

 * izba rozprávok - foto IV.tr. 

Prečítajte si viac

 

 

 

 

IKT technika pre školu


Vytvorenie moderného vyučovania a digitálnej triedy, Elektronická podpora zahŕňa nákup a poskytnutie moderných digitálnych a učebných pomôcok (interaktívne tabule, výukové dotykové tablety a iné).

- viac o projekte

* na škole máme IKT techniku na každej triede

 máme zakúpené 3 interaktívne tabule

 

 

Spolupráca materských škôl so Slovenským Červeným krížom uplatňovaná v škole 

 Aby sa dieťa predškolského veku mohlo plnohodnotne zapojiť do procesu výchovy a vzdelávania v materskej škole, musí byť zdravé. Len zdravé dieťa úspešne napreduje a má možnosť rozvíjať sa tak v psychickej, ako aj telesnej oblasti.


Inštitúcia, ktorá sa zaoberá výchovou k zdraviu a prípravou detí a mládeže na poskytovanie prvej pomoci, je Slovenský Červený kríž. Jej cieľom je ochrana zdravia a života človeka. Do tejto ochrany sa snaží zapojiť čo najviac ľudí, predovšetkým tých, ktorí sa zaoberajú výchovou a vzdelávaním detí  a mládeže. Spolupráca materských škôl sa Slovenským Červeným krížom je prínosom pre každú učiteľku, lebo získa nielen teoretické, ale aj praktické poznatky a skúsenosti v poskytovaní prvej pomoci.

 

Viac o tomto projekte TU

 

 

 Projekt Svetielko Pomoci (január)

  - viac o tom > 

 

 

 

Na školský dvor

Inšpirácie na šk. dvor