Aktuality

SVETOVÝ DEŇ výživy

Váž.rodičia    Magistrát mesta Košice - oddelenie školstva  organizuje metodický deň  pri príležitosti " SVETOVÉHO DŇA VÝŽIVY". Zároveň pozýva na túto krásnu akciu aj 2 zástupcov rodičov z každej školy. Pozvánku za MŠ obdržali 2 členovia Rady školy - za rodičov. Touto cestou ďakujeme všetkým školským jedálňam v Košiciach za prí [...]

Zabudnutý zázrak - JABLKO

Dňa 9.10.2017 sa v našej MŠ / EPV sa bude konať krásna aktivita ! Celý deň budeme sa „ JABĹČKOVAŤ „ !   Prosíme podporte nás tento deň , a oblečte detičky do zelenej alebo červenej farby – FARIEB JABĹK .     Naša škola plní aktivitu Národného programu boja proti obezite, ktorú máme spracovanú , a plníme náše zameranie na zdravý ži [...]

POTVRDENIA pediatrov

Váž.rodičia  STANOVISKO RÚVZ celé TU .PDF Toto stanovisko nám zaslal zriadovateľ pre všetky školy v zriadovateľskej pôsobnosti KE :    Vážená pani riaditeľka, preposielam Vám stanovisko MUDr. Strmenskej k vydávaniu potvrdení lekárov.   Tiež by som Vám však chcela napísať, že stretávam sa aj s prípadmi, že lekári nechcú vydávať p [...]

Mimoni v MŠ

Váž. rodičia,  milé deturence.               Zajtra 7.9.  2017 ku nám prídu vaše obľúbené rozprávkové postavičky " Mimoni".  Budú sa s nami hrať , zabávať a spievať si  - " pôjdeme s nimi do rozprávky". Čas : O 9.00 na MS Budapeštianskej 1 / O 10.00 na Viedenskej.   Zábavné dopoludnie pre [...]

Akcie september

                                  Aktivity pre   MŠ B1/ EPV    mesiac SEPTEMBER 2017     1.ČO : „STRATENÝ ADAMKO“ KDE : v priestoroch MŠ T:  5.9.2017   9.30 Prostredníctvom pútavej aktivity sa deti naučia orientovať v b [...]

Triedne aktívy

Informácie k nástupu

INFORMÁCIE k NÁSTUPU   Vážení rodičia,      milé naše deťúrence MŠ Budapeštianska 1      a elokovaného pracoviska Viedenská 34   Prichádza september  2017                       ČAS NÁSTUPU DETÍ do MŠ   Pre Vás a  deti sme prichystal [...]

Poďakovanie sponzorom

    Riaditeľka školy týmto verejne ďakuje dodávateľom - sponzorom našej školy pri zabezpečení akcie ROZLÚČKA detí MŠ      FIRMÁM :   1. HOOK  - Ovocné pyré, Ovocná šťava 5l 2. Tatranská mliekareń - Mlieko 4 l, Mliečko ochutené 0.25 ml 3.Erik, s.r.o - Šunka dusená 4.Mäsiareň pri Dominikánoch  - Keks, [...]