Dokumenty školy

  

Správa o vých. vzdel. činnosti

Správa o VVČ 2022-2023

Správa o VVČ 2021 - 2022 

Správa  VVČ 2020-2021

Správa o vých. vzdel. činnosti za rok 2019 / 2020

Správa MZ - Pomoc Rodičom - vzdelávanie Covid 19

Štátna školská inšpekcia

 

 

Kolektívna zmluva a sociálny fond

      Dodatok KZ 5.1.2024

      Nová Kolektívna zmluva 2022-2024 

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu 2020

Dodatok ku Kolektívnej zmluve 2020

Dodatok ku Kolektívnej zmluve 2020 č.2

Dodatok ku Kolektívnej zmluve 2021 č.3

Dodatok ku Kolektívnej zmluve 2021 č.4

zásady a tvorba SF 2021

zásady a tvorba SF 2019

zásady a tvorba SF 2018 

zásady a tvorba SF 2018 dodatok

Zásady a tvorba SF 2017

Kolektívna zmluva a Sociálny fond 2016-2021

Kolektívna zmluva 2014

Dodatok - Sociálny fond 2015

KZ je zároveň zverejnená aj v e-Gov zmluvy

 

INFOZÁKON 

Infozákon.pdf

 

Rada školy

Doplńujúce Voľby Rady školy a zloženie Rady školy 2023

Voľby Rady školy a výsledky, zloženie rady školy 2020

Zápisnica ustanovujúca RADA ŠKOLY 2020

OZNAM k doplňujúcim voľbám do RS

Výsledky doplňujúcich volieb do Rady školy 2017

Zasadnutie rady školy 2017 

Voľba rady školy 2016

Usmernenie zriadovateľa 2016

 Výsledky volieb rady školy 2016

Uznesenie MMK

Členovia rady školy 2016

Plán stretnutí rady školy 2016

Súčinnosť rady školy pri riešení aktuálnych úloh

Podklady riaditeľky školy pre radu školy 2015

Oznamy rodičom a rade školy

 

 

 

Školský poriadok

 Školský poriadok

Vypracovanie školského poriadku v materskej škole