VIEDENSKÁ 34

 4.9.2017 SLÁVNOSTNÉ OTVÁRANIE  ŠKOLY 

všetky fotky sú zverejnené v sekcii Fotogaléria 2017 zo slávnostného otvárania 

 

* všetky informácie pre EP Viedenská 34 sú zverejňované v sekciách 

   Aktivity pre deti sú rovnako objednávané, pripravované pre obe pracoviská

 

1. AKTUALITY :  PRAVÁ STRANA ( čo sa chystá, pripravuje - s uvedením  * EP Viedenská 34 - EPV

 

2. MENU :   ĽAVÁ  STRANA   * všade bude uvedené * EP Viedenská 34 -EPV

  

* ostatné informácie, pokyny v Menu sú určené ako pre MŠ B1 aj EP Viedenská 

  

 * ostatné informácie si viete spätne pozrieť v sekcii klik - STARŠIE OZNAMY- pravá strana 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Informácia : 

   

Termín zápisu detí a podmienky prijatia sú uvedené v sekcii  Zápis detí a prvý deň