Zápis detí - VIEDENSKÁ 34

 4.9.2017 SLÁVNOSTNÉ OTVÁRANIE  ŠKOLY 

všetky fotky sú zverejnené v sekcii Fotogaléria 2017 zo slávnostného otvárania 

 

* všetky informácie EP Viedenská 34 budú zverejňované v sekciách 

 

1. AKTUALITY :  PRAVÁ STRANA ( čo sa chystá, pripravuje - s uvedením  * EP Viedenská 34 - EPV

 

2. MENU :   ĽAVÁ  STRANA   * všade bude uvedené * EP Viedenská 34 -EPV

  

* ostatné informácie, pokyny v Menu sú určené ako pre MŠ B1 aj EP Viedenská 

  

 * ostatné informácie si viete spätne pozrieť v sekcii STARŠIE OZNAMY- pravá strana 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odporúčania pre rodičov pri výbere materskej školy

 Odporúčania pre rodičov pri výbere materskej školy 

 

 

PODMIENKY PRIJATIA.pdf 

 

 

POVERENIE ZRIADOVATEĽA MMK.pdf

 

Zápis detí el. pracovisko Viedenská 34 pre rok 2018/2019 sa koná

od  2.5.2018- 4.5.2018

ZÁPIS SA KONÁ NA MATERSKEJ ŠKOLE BUDAPEŠTIANSKA 1


*prosím pozrite si presné časy zápisu v uvedené dni , ako aj podmienky prijatia.

 
               2.5.2018            9.00 - 11.00. a od 13.00 - 15.00 hod.
               3.5.2018            od 13.00 - 16.00 h.
               4.5.2018            9.00 - 12.00 hod 
    
***** Zápis detí prebieha na riaditeľstve Mš Budapeštianska 1 
* žiadosť nájdete v sekcii TLAČIVÁ pre EP Viedenská 34 

 

Po ukončení - dislokácií :

Vážení rodičia ,

oddelenie školstva Magistrátu mesta Košice udelí súhlas riaditeľom materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice na vydanie rozhodnutí v zmysle platnej legislatívy a prejednanej a schválenej organizácie so zriaďovateľom.

 

NOVÉ !

 

 Dňa 5.6.2018  riaditeľka školy bude zasielať doporučene

Rozhodnutie o  prijatí  na korešpondenčnú adresu zákonného  zástupcu.

- tešíme sa na vaše deti, ktoré nastúpia 3.9.2018

 

 

Mgr. Iveta Strukanová

riaditeľka školy

 

(% gallery name=2016-05-09-zapis-deti %  

 

 Ak  dieťa nenastúpi do materskej školy v ČASE UVEDENOM NA

ROZHODNUTÍ O PRIJATÍ je potrebné kontaktovať v pracovnom čase - neodkladne riad.školy.