Poplatky

Všeobecne záväzné nariadenie MMK. pdf

ČÍSLA ÚČTOV:

Potravinový účet – strava

Číslo účtu : 0509320007/5600

IBAN SK98 5600 0000 0005 0932 0007

Príjmový účet – školné

Číslo účtu : 0509329001/5600

IBAN SK51 5600 0000 0005 0932 9001

Sponzorský účet – sponzorské príspevky

Číslo účtu: 0509323005/5600

IBAN SK50 5600 0000 0005 0932 3005

 

 

 NOVÉ !! ZMENA !!! Platné od SEPTEMBER 2021 

štátna dotácia pre deti - prípravkárov od 1.9.2021 - 

tieto deti budú platiť od 1.9.2021 za stravu 1,45 E na 1 deň. 

Deťom ktorým bola uznaná Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom podľa § 4 ods.3 pís.C/zákona o dotáciách , tieto deti doplácajú 0,15 centov na 1 deň.

 .