Aktuality

Info - Vydávanie Rozhodnutia detí, Zátvor škôl

Váž. rodičia

 

Informujeme Vás :

1 Prevzatie ROZHODNUTIA - pre našich nových rodičov

Všetky žiadosti o prijatie detí do našich oboch škôl sú kladne vybavené - všetky deti sú prijaté na obe školy.

Rodičom ktorí majú aktívne elek. schránky boli  - Rozhodnutia doručené elektronicky.

V prípade ak je aktívna - ale schránka len jedného rodiča, druhý rodič musí prísť do MŠ osobne prevziať ROZHODNUTIE podpísaním prevzatia.

 

 

 

ROZHODNUTIA sa vydávajú nasledovne :

 

PRE MŠ BUDAPEŤIANSKA 1  - na MŠ Budapeštianska 1

17.6.2024  do 13.00 hod.

18.6.2024 – 20.6.2024 od 9.00- 14.30 hod.

 

 

 

 

PRE EP VIEDENSKÁ 34

 

17.6.2024 do 13.00 hod na POZOR  !!!  na MŠ Budapeštianska 1

18.6.2024 -19.6.2024  na EP Viedenská 34  od 9.00 – 14.30. hod.

20.6.2024  POZOR !!! na MŠ Budapeštianska 1 od 9.00 do 14.30 

 

 

 

 

 

 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ pre všetky novoprijaté deti chystáme 28.8.2024 o 9.30 hod.

Sledujete nás..  podrobné informácie zverejníme v auguste .

Dostanete podrobné informácie, tlačivá, stretnete sa s tr.učiteľkami detí, všetko Vám ukážu v triede,  ktorú bude vaše dieťatko navštevovať. 

Všetky informácie budú zverejnené ....sledujte nás...

 

 

 

2. PRERUŠENIE PREVÁDZKY - INFO RODIČOM NAŠICH DETÍ.

Zriaďovateľ mesta Košice vydal usmernenie o prerušení prevádzky – LETO - zátvor škôl

( zverejnený dokument máte v sekcii okienko pre rodičov – harmonogram prázdnin)

 

MŠ Budapeštianska 1 a EP Viedenská 34 sú v mesiaci

JÚL zatvorené

od 1.7.2024 -31.7.2024

 

Náhradné školy pre naše deti sú :

PRE

MŠ Budapeštianska 1 – MŠ Budapeštianska 3

EP Viedenská 34 – MŠ Belehradská 6

 

Na náhradné školy potrebujete : info z náhradných škôl :

Prosím Vás, aby ste informovali rodičov, aby v prvý deň dochádzky do náhradnej materskej školy priniesli:

-paplón;
-obliečku na paplón;
-vankúš;
-obliečku na vankúš;
-plachtu;
-pyžamo;
-malý uterák;
-podľa potreby hrebeň a náhradné oblečenie;
-vyhlásenie o bezinfekčnosti.

 

Zároveň oznamujeme rodičom detí, ktoré budú využívať náhradnú materskú školu, že prenášanie osobných vecí medzi škôlkami nezabezpečujeme.
 

Pri zostavovaní prázdninových skupín detí musíme zohľadňovať rôzne okolnosti, prosíme, aby aj to bolo rodičmi rešpektované.  V organizačných záležitostiach odporúčame sledovať aktuálne oznamy v škole.

 

V zmysle uvedeného žiadame, aby boli vyprázdnené šatňové skrinky po ukončení dochádzky detí do MŠ  Budapeštianska 1 a EP Viedenská 34 

 do 28.6.2024

A tiež ak ukončite pobyt v náhradných školách – nezabudnite si zobrať všetky veci a vyprázdniť skrinky detí.

 

 

 

PREVÁDZKA NAŠICH škôl :

 

1.8.2024 – 31.8.2024 sme v prevádzke pre zapísané deti a deti z iných škôl nasledovne

 

MŠ Budapeštianska 1 privíta deti z MŠ Budapeštianska 3, Juhoslovanská 4

EP Viedenská 34 privíta deti z MŠ Belehradská 6.

Pri zostavovaní prázdninových skupín detí musíme zohľadňovať rôzne okolnosti, prosíme, aby aj to bolo rodičmi rešpektované. 

 

Deti budú zadelené inak ako počas roka – budú sa pri nich striedať službukonajúce učiteľky.
V organizačných záležitostiach odporúčame sledovať aktuálne oznamy v škole.

 

 

 

 

 

 

Ktoré triedy budú v prevádzke v auguste 2024  :

Zloženie a prevádzkovanie tried bude vyvesené na vchodových dverách.

Naše deti budú zaradené v triedach ( naše deti budú delené - zoznamy detí budete mať dostupné na vchodových dverách.

+ podľa počtu nahlásených detí aj z iných MŠ.

Harmonogram tried ako aj prítomnosť službukonajúcich učiteliek spracuje škola podľa svojich vnútorných podmienok.

 

Mgr. Iveta Strukanová

Riad.školy<< Späť na predchádzajúcu stránku