Aktuality

DEŇ otvorených dverí pre nové detičky a rodičov

Vážení rodičia, milé deti, naši budúci škôlkari! 

 

 

Srdečne Vás pozývame na

DEŇ

OTVORENÝCH DVERÍ

na oboch školách

v termíne 30.8.2022 :

 

podľa rozhodnutia o prijatí dieťa

 

 

 

 

 

v MŠ Budapeštianska 1

ktorý sa koná od 9.30-10.30 hod.
Zraz rodičov : o 9.30 pri malej bráničke Sofijska ul. – školský dvor detí

 

 

 Elokované pracovisko Viedenská 34, 

ktorý sa koná  od 9.30-10.30 hod.
Zraz rodičov : o 9.30 pri malej bráničke Viedenská ul. – školský dvor detí

 

Na 1 hodinu vám sprístupníme triedy, šatne, a priestory školy, aby sme vám uľahčili nástup detí 5.9.2022..

 

P. učiteľky triedne majú zoznamy detí – budú si vás organizovať do skupiny, prosím dodržať čas 9.30 hod.

 

Príďte sa pozrieť v akom krásnom prostredí sa budú vaše detičky hrať, učiť sa, v akom prostredí rozvíjame a vykonávame každodenné výchovno - vzdelávacie aktivity, aké zaujímavé a podnetné prostredie čaká deti .


Tešíme sa na Vás !

 

 

 


Naším cieľom je ukázať rodičom ako pomáha predprimárne vzdelávanie dieťaťu,  akými spôsobmi rozvíjame u detí perceptuálno - motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu oblasť.


Myslíme si, že odídete spokojní, plný dojmov o nových poznatkoch, - kde to vaše dieťatko „ bude“ pokiaľ sa vy budete zdržiavať v práci.

Dozviete sa všetky informácie k nástupu detí, na všetky vaše otázky Vám odpovedia p. triedne učiteľky, ktoré Vás budú sprevádzať po škole  a ukážu Vám triedu, šatňu vášho dieťaťa.

 

 

 


Dostanete

aj požadované doklady v obálke,

ktoré potrebujeme k nástupu Vašich detí od triednych učiteliek.


Nezúfajte ...ak nemôžete –

 

 

 

5.9.2022  pri PRVOM NÁSTUPE dieťaťa sa stretnete s p. učiteľkami opäť a tlačivá vám dajú v šatni dieťaťa. 

 

 


Viac informácií k nástupom detí – si prečítajte v  oznamoch - zverejníme... 

1. Adaptácia dieťaťa na MŠ   ako pomôcť dieťatku s adaptáciou - pripravujte dieťa  postupne na MŠ .

2.  Nástup detí do MŠ  .. začiatok školského roka 5.9. 2022 

 

Mgr. Iveta Strukanová 

riaditeľka školy << Späť na predchádzajúcu stránku