Aktuality

Ekoprírodoveda

pripravujeme pre detičky krásnu aktivitu 

ČO : „Ekosystém “
KDE : v priestoroch MŠ
T:  17.4.2018

Pre : deti MŠ

Cieľom aktivity : 

Ekosystém ako ekoprírodoveda  je súbor nových učebných pomôcok ktoré využijú deti na edukačnej aktivite.

Deti spoznajú širokú škálu priraďovania živočíchov, stromov, rastlín.

Edukačná aktivita prostredníctvom ktorej umožníme deťom využiť učebnú pomôcku zameranú na environmentálnu výchovu, pomôcka je rozdelená do 5 ekosystémov.

 

Každý ekosystém má špecifické atribúty : zvieratá, rastliny, ľudia, stopy, srsť atď.

 

 

Touto jedinečnou pomôckou otvárame deťom cestu k poznávaniu prírody, deti sa naučia formou skladania a priraďovania spoznávať jednotlivé druhy ekosystému.

 

Pomenovanie a priraďovanie vetvičiek k stromom, popis kmeňa a koruny stromu, základné rozdelenie stromov. Naučíme sa nové básničky, pesničky k tejto tematike.

 

 

Čo všetko tajomné sa deje v prírode sa dozvedia deti na aktivite

Vyrobíme si našu ZEM eGUĽU.

Využijeme nové UP :

Simulátor kolobehu vody v prírode
Magnetický kolobeh vody
Prečo vzniká dážď? Prečo rieky tečú? pochopíme tieto javy kolobehom v prírode spoločne so symbolom.


Koordinátorky:  Bc. Sokolová- Lukáčová, Ondrejova, a učiteľky 

Mgr. Iveta Strukanová 

riaditeľka školy<< Späť na predchádzajúcu stránku