Aktuality

IGLU a zvieratká

Tešíme sa, že nám napadol sneh a tak dnes na krátkej porade sme dohodli aktivitu z plánu práce školy potrebovali sme k jej realizácii SNEH 

18.1.2018 čaká naše deťúrence deň plný radosti


Edukačnou aktivitou budeme u detí podnecovať kreatívne kompetencie pri zhotovovaní stop v snehu za pomoci „ našich zvieratiek s využitím nových učebných pomôcok – čiapky zvierat  a stimulovať porozumenie a chápanie pri opisovaní spôsobu života zvierat v zimnom ročnom období.

Priblížime deťom život a svet zvierat, rozšírime ich vedomosti.


Zvieratká potrebujú spánok a teplý domček. A preto im ho na dvore aj postavíme.


Viete z čoho ?

No predsa zo snehu a ešte k tomu využijeme novú učebnú pomôcku, ktorú sme získali prostredníctvom grantového projektu z Fondu zdravia ( kde sme sa zapojili a z grantového príspevku sme zakupili deťom )  IGLU.


Deti zajtra postavia na školskom dvore IGLU .
Deti je potrebné viesť k ochrane prírody a dať im rady, ako môžu v zimnom období niektorým zvieratkám pomôcť s potravou.
Úlohou detí  bude tiež pomenovať  zvieratká a povedať, čím sa živia. Zakreslia cestičku do snehu, pripravia cestu aby zvieratká našli svoj domček . Povedia, ktorým zvieratkám by sme ešte mohli pomôcť v zimnom období.

Iglu je kupolovitý príbytok zo snehových alebo ľadových kvádrov. Je to tradičný príbytok Eskimákov na severe Kanady a v Grónsku, ktorí iglu používali ako príbytok počas zimy a lovu. Iglu je pôvodne eskimácke slovo, ktoré v preklade znamená dom, alebo príbytok.
 

Čo ešte využijeme ?


Zvuky zvierat – zakúpené pre deti UP na sluchovú výchovu.
Zvukové CD a interaktívny program na IT  „Zvieratká v zime“ zahŕňa zvuky zvierat, ktoré môžu deti stretnúť, aj keď napadne veľký sneh.

Aj Maľované čítanie čaká deťúrence od p.uč.Viki

Pes, mačka zajac, vrana, sýkorka, veverička, lane a srnky, vlk, diviak, ľadový medveď a tučniak, líška los, labute a iné.  

Koordinátorka : p.uč.Viki a ostatné učiteľky z B1


Deti z EP Viedenská  budú túto aktivitu realizovať budúci týždeň – požičiame IGLU a ostatné Up  na EPV
 << Späť na predchádzajúcu stránku