Aktuality

1.Detské mesto povolaní - exkurzia

1. DETSKÉ MESTO POVOLANÍ  NA SLOVENSKU


Interaktívna expozícia so skutočným zážitkom zo sveta povolaní.


„ Jedine deti vedia čo hľadajú...pomôžme im vytvoriť predstavu, aby videli možnosti.“


Riaditeľka školy Mgr. Iveta Strukanová vysiela deti 6 ročné ( pred nástupom do ZŠ ) na exkurziu. Všetky podmienky boli objednané a dojednané pre naše deti.

KEDY : 23.3.2018 o 9.30 hod. Začína náš objednaný a vyhradený čas.
Vstupné : 1,50 € platí škola za detičky


Vzdelávanie prepojené s praxou. Expozícia predstavuje vybudované DETSKÉ MESTO povolaní.

 

V rámci vzdelávacej expozície majú deti možnosť spoznávať s animátorkami rozmanité formy sebauplatnenia v pracovnom svete dospelých. Vzdelávacia expozícia, ktorej zámerom je prispieť k lepšej orientácii detí vo svete profesií, dať deťom možnosť vyskúšať si jednotlivé profesie vlastnými silami.


Deti sa učia, ako funguje reálny život a povolania v ňom, nazerajú do zákulisia povolaní, skúšajú si prácu predavača, zdravotnej sestry, stavbára, mechanika, čašníka...vyskúšajú si prácu geológa – budú pracovať s vápnom, kameňmi, na stavbárov a iné.


Moje mesto ponúka ideálnu kombináciu hry a vzdelania.


Expozícia sa nachádza v nákupnom centre AUPARK na hornom poschodí pri pizzerii.

Organizačné pokyny spracuje koordinátorka 
• podajú triedne učiteľky, prosíme podpísať informovaný súhlas, lekárničku pripravia tr. učiteľky ako aj organizačné zabezpečenie

 

Organizačné pokyny pre rodičov

Odchod z MŠ – doprava MHD, prosíme deti primerane obliesť, ruksak, pitie,

Koordinátorka : p.uč.Kandráčová,

Exkurzie sa zučastnia - p.uč. Bc.Sokolová- Lukáčová, Smolíková, Kmecová, Ing.Durbáková, Porostovská, Mgr..  Tokarčíková, Mačatková

 

 << Späť na predchádzajúcu stránku