Aktuality

2.časť DECEMBER

 

 

   MIKULÁŠ v MŠ

 

 

 

 

Sviatok svätého Mikuláša - 6. decembra sa už odpradávna spájal s vierou v bohatstvo. 
Okolo Mikulášovej osoby sa zachovalo najviac zvykov súvisiacich s jeho obdarovaním všetkých detí.

V predvečer sviatku navštevuje muž s bielou bradou deti a nadeľuje im sladkosti, ale ich aj dobrotivo karhá. Prv mal Mikuláš aj početný sprievod, ktorý tvorili maskované postavy, neskôr sa zredukovali na anjela a čertov. Mikuláš si obliekal tradičný odev biskupa, ktorý pozostával z plášťa s kapucou lemovaného kožušinou, na hlave mal vysokú papierovú čiapku a v ruke berlu. Anjeli mali biele košele a čert si natiahol obvykle dlhý, čiernou srsťou von obrátený kožuch, prepásaný reťazou a na nej zvonce.

Deti si pred nimi museli kľaknúť a modliť sa :
"Mikulášku, dobrý strýčku, modlím sa ti modlitbičku, zlož tu svoju plnú nošku, daj nám z tvojich darov trošku, či koníčka medového, či koláčka makového, veď ti strýčku Mikuláš, mnoho dobrých vecí máš."

 

5.  „ TAJOMSTVO  MIKULÁŠA“
    T: 5.12.2017

Zábavná aktivita pre deti- do MŠ príde mikuláš,
Mikuláš je dedko starý, vie on robiť veľké čary...
Naučte sa s deťmi mikulášske básničky, veď už čoskoro tu máme tú chvíľu, kedy nastáva čas, aby si naše deti  poriadne vyčistili čižmičky a dali si ich do okien.
Cez noc z 5. na 6. decembra prebehne ten magický čas, kedy si v nich objavia sladkosti. 
Aby sa deti na deň Svätého Mikuláša odplatili  za sladké darčeky, mali by zarecitovať nejakú básničku.

  Padá sniežik, vietor fúka,
                                       Mikuláš nám dary núka.
                                          Poďte, deti, detičky,
                                               rozbaľte si balíčky.
                                           

  ***Balíčky sú zakúpené – detičky ich dostanú domov .

 

 

 

6.  „VIANOČNÉ FOTENIE - vianočný pozdrav  “
T: 8.12.2017
Možnosť nahlásiť deti na fotenie máte prostredníctvom vývesiek v šatniach.

 

 

 

7.  „DIVADLO - DEDUŠKOVÁ RUKAVIČKA“
KDE : v priestoroch MŠ

T: 12. 12.2017

Zábavné dopoludnie zo zvieratkami- zapojenie detí do hraného divadelného predstavenia ktoré pripravia p.učiteľky pre deti , vyjadriť pohybom známe zviera, pohotovo reagovať pohybom pri zmene rytmu, tempa, súlad pohybu, hudby, a textu hry.

               Koordinátorky:  herci naše  p. učiteľky

 

8. ,, PEČIEME MEDOVNÍČKY“
         KDE : v priestoroch MŠ
        
         T: 14.12.2017

         
Vianočný čas je tu zas a to je v našej škôlke  pečenia   medovníčkov  čas.
 Krásne tvorivé dopoludňajsie aktivity detí . Vianočný čas si spájame s dobrotami.                                   Naše deti si samé upečú medovníčky.                                                                                                                                                    Koordinátorky: p.učiteľky a deti

 << Späť na predchádzajúcu stránku