Aktuality

Ťahanovská kvapka krvi

OZNAMUJEME :

 

Náš ČERVENÁČIK sa zúčastní 15.5.2018 

na tomto podujatí spoločne s p.uč.Cmorovou a Rečovou. 

prosíme deti primerane obliesť , informovaný súhlas spracujú koordinátorky pre zákonných zástupcov detí.

 << Späť na predchádzajúcu stránku