Aktuality

Aktivita 9 - Koncert - hudobná rozprávka pre deti

 

Váž. rodičia – pripravujeme pre deti, a uskutočníme už v mesiaci 9/2022

 

Hudobnú interaktívnu rozprávočku. 

Naše nové detičky sa veľmi krásne adaptujú na MŠ, videli svojich veľkých kamarátov vystupovať na predpremiérach našich reprezentácíí a nerušili ich žiadnym plačom, ba aj zatlieskali, chodíme po budove MŠ a spoznávame kamarátov z iných tried a objavujeme priestory v našich MŠ.

 

 

 

Objednané je pre deti a na oboch školách sa uskutoční

výchovný koncert.

 

Téma :  Hudobná rozprávka o neposlušných baciloch.

 

Hudobná interaktívna rozprávka,

ktorá zábavnou formou

ukáže deťom, prečo si musia umývať rúčky.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozprávka o dvoch kamarátoch, čo ochoreli, lebo si neumývali ruky.

Ako to bude s nimi ďalej sa detičky dozvedia v našej hudobnej rozprávke pod majstrovstvom a podaní uja Ľuba.

Deti budú zapájané do deja, budú spoločne spievať, tancovať ...

Zopakujeme si prečo je dôležité umývať si ruky. 

 

 

Termín : 22.9.2022

Čas :

 

MŠ Budapeštianska 1 – 9.00 hod 

 EP Viedenská 34 -   10.00 hod

Miesto :

školské jedálne našich škôl 

 

Vstupné dieťa 2 €  platí škola  - sponzorské

 

 

 

 

 

Touto cestou Vám ďakujeme rodičia za schválený sponzorský príspevok na rok 2022/2023 vo výške 

10 Eur na 1. polrok 2022

10 Eur na 2. polrok 2023 

 

 

Z týchto príspevkov sponzorské budeme objednávať deťom akcie a tiež zabezpečíme nákup balíčkov na Mikuláša a MDD v školskom roku 2022/2023.

 

Prajeme deťom krásny kultúrny zážitok.

 

Mgr. Iveta Strukanová

 Riad.školy

 << Späť na predchádzajúcu stránku