Aktuality

Akcie OKTÓBER

                               

 

 

   1.ČO :„OBJAVUJEME ČARO JESENE" 

    KDE: na školskom dvore B1/EPV
    T:  2. 10.2017
    Pre : deti MŠ                                       

Deti budú čoraz častejšie v osobnom či verejnom živote potrebovať pochopiť význam práce na základe rozmanitých pracovných činností.
Preto je potrebné, aby prejavovali pozitívny vzťah k práci  a na základe tohto vzťahu aj získali elementárne základy pracovnej morálky /zber úrody, hrabanie lístia, zametanie, príprava záhradky na zimné obdobie.../.

 

Cieľom aktivity a témy je priblížiť deťom situácie, v ktorých spoznajú na  základe vlastných skúsenosti a pracovných činností čo všetko je potrebné,  aby sme mali dostatok plodov – úrody v sade a záhrade a aké sú dôležité pracovné činnosti.                                                                                                   Deti využijú UP ( hrable,  lopaty, triediace koše na odpad a pod.

Koordinátorky: p. uč. Cmorová , Lajošová   a deti MŠ

 

 

2.ČO : „ČO JABĹČKO ROZPRÁVALO “         
KDE : v priestoroch MŠ
T: 9. 10.2017
Pre: deti MŠ

Deti prostredníctvom zážitkového učenia a interaktívneho vyučovania budú vyberať zdravé potraviny a tým si upevnia pozitívne postoje k svojmu zdraviu i k zdraviu iných.

Cieľom tejto aktivity je,  aby deti poznali podľa vzhľadu, chuti a vône niektoré druhy ovocia a zeleniny, zdôvodnili ich význam pre zdravie človeka.

Deti budú mať možnosť samostatne riešiť jednoduché úlohy v edukačných programoch.
Posilnia si návyk denne konzumovať ovocie a zeleninu, čo najviac eliminovať  závislosť od sladkostí.
Deti si  vyrobia ovocnú a zeleninovú šťavu ako aj sušené ovocie.

/ využijú zakúpený NUTRIBULET ako aj SUŠIČKU OVOCIA /

 - PROJEKT NPPO (Národný program prevencie obezity)


  Všetko o Aktivite máte samostatne zverejnené : Zabudnutý zázrak Jablko ( nezabudnúť FARBY)

Koordinátorky: p. uč. a deti MŠ B1/EPV


 

 

 

FOTENIE
TENTO deň sa budú detičky aj fotiť – propozície u tr. učiteliek –nahlásiť sa- zapísať  a v deň fotenia úhrada.

 

 

 

 

 

 

 

3.ČO : „BALÓNOVÝ ŠARKAN“

KDE : v priestoroch MŠ a ŠD
T:  12. 10.2017
Pre: deti MŠ

Každé dieťa rado tvorí a využíva svoju fantáziu. V tejto edukačnej aktivite dáme deťom priestor, aby si vytvorili svojho vlastného netradičného šarkana.

Z balóna rôznej veľkosti a tvaru si deti podľa vlastnej fantázie fixou, farbou  vyzdobia šarkana a na chvost použijú rôzny materiál – stužky, krepový papier, pásiky mikroténového vrecúška, povraz, šnúrky a pod.
Deti budú kresliť, maľovať rôznymi technikami, tvorivo s použitím rôzneho materiálu.
Cieľom tejto aktivity je využiť technické zručnosti pri vytváraní výtvarných produktov z rozmanitého materiálu vrátane odpadového a uplatňovať pri tom technickú tvorivosť.
Ukončenie aktivity bude na ŠD dvore, kde budú mať deti prehliadku šarkanov a vyskúšajú ako lietajú balónové šarkany. 

                                   Tímovosť detí a kolektívne správanie.

PROJEKT ŠKOLY : Národný program rozvoja duševného zdravia
Koordinátorky: p.uč. Kuchtová , Ondrejová, a deti MŠ

 

 

 

4.ČO : „ KALENDÁR POČASIA “

KDE : v priestoroch MŠ  B1/EPV
T:  17.10.2017
Pre: deti MŠ

Touto aktivitou chceme deťom priblížiť počasie, jeho rýchle premeny.
Aktivita bude  zameraná na ozrejmovanie vplyvu rôznych vlastností látok na vznik zmien v atmosfére.
Deti sú veľakrát fascinované počasím, jeho rýchlymi premenami a neustále sa vypytujú, prečo prší, prečo je búrka a prečo je tak strašne horúco?

Spoločne si vytvoria kalendár počasia a každý deň si budú zaznačovať aké je a bolo počasie.
Spoločne s p. učiteľkami si vysvetlia niečo o kolobehu vody v prírode, kedy môžu vidieť na oblohe dúhu, prečo počujeme hrmenie neskôr ako vidíme blesk a podobne.
Ako taký obyčajný mrak vzniká. Ako koluje voda v prírode ( ako padá vo forme zrážok, steká, vyparuje sa, vsakuje a presúva sa po oblohe a opäť padá vo forme zrážok.

Cieľom tejto aktivity je rozvíjať pozitívny vzťah k prírode, poskytnúť nové informácie, podnecovať deti k objavovaniu, bádaniu, skúmaniu

Koordinátorky: p.uč. Mgr. Tokárčíková , Mgr. Zorská  a deti MŠ

 

 

 

 

5.ČO : „ MATEMATIKA  “

KDE : v priestoroch MŠ B1/EPV
T:  25.10.2017
Pre: deti MŠ

Touto aktivitou budú deti spoznávať a rozlišovať základné geometrické tvary, ako sú štvorec, obdĺžnik, kruh a trojuholník a to hravou a zábavnou formou. 

Poznanie geometrických tvarov je dôležité pre úspešný vstup do prvého ročníka základnej školy.

Zábavnou formou s využitím pohybových a športových aktivít si zopakujú kruhy, štvorce, obdĺžniky či trojuholníky. 

Budú spolu vyfarbovať, spájať, počítať a kresliť gemetrické tvary.

 Koordinátorky: p.uč. Mačatková , Ing. Durbáková  a deti MŠ

Viac o vytváraní geo tvarov  TU pdf

                                                                                                             Mgr. Iveta Strukanová 

                                                                                                                riaditeľka školy<< Späť na predchádzajúcu stránku