Aktuality

Aktivita - Deň mlieka

Pripravujeme pre detičky 

AKTIVITU

 

Váž. rodičia pripravujeme pre detičky aktivity  na 

DEŇ MLIEKA

ČO . „ Deň mlieka
KDE : v priestoroch MŠ
T:  16.5.2022


Edukačnou aktivitou sa deti oboznámia s výrobkami mlieka, mliečnych výrobkov – pútavou expozíciou deti spoznajú aj zdroj – odkiaľ nám prichádza mlieko.

 

 

Medzinárodný deň mlieka sa oslavuje od roku 1957 pod záštitou Medzinárodnej mliekarskej federácie (IDF).

Mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek plnohodnotnej ľudskej výživy.


Cieľom je poukázať a vyzdvihnúť ich biologicky významný obsah, mimoriadne nutričné vlastnosti a inšpirovať deti k tomu, aby mlieko zaradili do každodennej súčasti života.

 

Čo všetko ešte budeme robiť ?• vyrobíme si našu kravičku ( veľkú maketu kravičky..
• zistíme hmatom odkiaľ pochádza mlieko ( aj si to vyskúšame..)
• nakreslíme si všetky výrobky pochádzajúce z mlieka,
• naučíme sa, ktoré potraviny ako skladujeme, čo patrí - nepatrí do chladničky
• zahráme sa na obchod, budeme nakupovať a hľadať v akých potravinách sa nachádza mlieko a iné.
• Budeme riešiť úlohy a hádanky v spoločnej jedálni pripravia sa stanovištia pre deti 

 

 

 

 

Deti budú mať v tento deň prispôsobený aj jedálny lístok o mliečne výrobky.

Koordinátorky: všetky p. uč.

 

Mgr. Iveta Strukanová

riaditeľka školy

 << Späť na predchádzajúcu stránku