Aktuality

Aktivita - Dedko, babka a ovocníčkovia

 

Vážení rodičia

v týždni od 12.10- 16.10.2020 sa budeme v rámci  vzdelávacích oblastí venovať tejto téme a okrem toho si spomenieme na oslavu.

 

 

Vážení rodičia pripravujeme s deťmi na základe našej týždennej témy :

OVOCNÍČOVIA.

KRESLÍM  DEDKA A BABKU ,  

posielam im plný košík ovocia a zeleniny.

 

 

 

 

 Lebo prirodzená imunita, vitamíny a zdravý životný štýl pomáhajú pre zdravie.

Naučíme sa všetko o zeleninke, ovocí, zopakujeme si ich chute, vôňu, farbu.

Každoročne sme pozývali k nám na návštevu do MŠ pri príležitosti mesiaca úcty k starším dedka a babku.

 

 

 

Tento rok chránime zdravie našich najstarších občanov, ktorí sú najviac zraniteľní a preto si spomenieme na úžasnú babičku, dedka a pripravíme im krásne výtvarné pozdravy .

 

 

 

CIEĽ : Pokúsime sa stvárniť ako vyzerá babka, dedko a ako zdravo by sa mali stravovať.. čo všetko by mali konzumovať.

Budeme lepiť, kresliť, maľovať, plošne a výtvarne tvoriť.  

 

Mesiac október patrí k prejavovanej úcte k starším ....

Opäť je tu jeseň a mesiac október, ktorý v plnej kráse čarovných farieb, jesenného slniečka zaujal svoje miesto.

 


Október je mesiac,

ktorý je oslavou jesene života a úcty k všetkým starším ľuďom,

lebo si ju zaslúžia.


Aj my v našich MŠ prejavujeme každoročne pre našich starších občanov ( babkám, dedkom ) úctu a náklonnosť v podobe milého slova, úsmevu, zdvorilosti, rešpektu, pozornosti,...

 

Prajeme si, aby stretnutia generácií boli opäť raz uskutočnené v MŠ a boli naplnené vzájomnou láskavosťou, radosťou, toleranciou, úsmevom na tvári a aj slzičkou v oku.

 

 

 

 

 

Našim starším občanom prajeme zdravie, zdravú myseľ, úsmev na tvári, radosť zo života a aby ich ďalšie roky sprevádzala láska, úcta, pozornosť a vďačnosť nás všetkých.

 

 

 

ľúbim svoju babičku, ľúbim svojho dedka..

 

 

 

 

Koordinátorky zodpovedné za výstavu prác :

p.uč. Mgr.Dukráčová, Mgr. Mihóková, Bobáková , Kandráčová, Bc. Plachetková, Bodnárová.

 

Výtvarné tvorenie bude najprv vystavené na paneloch pred každou triedou, tak aby ste si vedeli pozrieť všetky práce detí

a po ukončení Vám ich triedne učiteľky dajú pre dedka a babku domov aby ich detičky odovzdali.

 

 

koordinátorky : p. učiteľky a detičky

Mgr. Iveta Strukanová

riaditeľka školy<< Späť na predchádzajúcu stránku