Aktuality

Aktivita deťom - Fašiangový bál

Vážení rodičia, každoročne sa uskutočňuje na našich školách Šašokarneval ....aj nebude to inak ani tento rok ....

pripravujeme pre detičky Fašiangový bál – Karneval masiek - chystajte deťom masky maminky

ČO : „ŠašoKARNEVAL “ - Fašiangový bál 

 

KDE : v priestoroch MŠ v každej triede 

 

S dodržaním všetkých epidemiologických opatrení - aj na to sme sa pripravujeme.

Fašiangový bál sa uskutoční na každej triede samostatne spoločne s učiteľkami triedy.

 

 

Máme vyzdobené obe školy – naše telocvične a  aula školy sú zmenené na ŠAŠOateliér  – fotky vašich detičiek v maskách dostanete emailom.

FOTENIE detí v našej réžii - zabezpečia naše šikovné p. učiteľky – Peťka, Veronika, Lucka.

Využijeme aj NOVÉ zakúpené fotopozadia s podlahou na tieto účely.

 

T :  19.1.2022 

Pre : deti MŠ

 

Tak ako každý rok, aj tentokrát pre všetky deti našej materskej školy pripravujeme zábavné dopoludnie s hudbou,

sprievodom masiek a rôznymi hrami pre deti.

a celý deň sa bude niesť slávnostne....

vyrábať si budú detičky masky a škrabošky aj popoludní po spánku...

 

 

 

 

 

Deti budú len vo vlastných triedach a v šašoateliéri – nesmú sa medzi sebou striedať.

Deti si v tento radostný deň užijú množstvo zábavy a spoločne sa odfotografujú, aby im na tento deň ostala aj spomienka vo forme fotografie. 

 

P. učiteľky nehľadajte budú krásne animátorky ...tiež oblečené krásne šašoanimátorky,

Prosíme rodičom, aby deťom pripravili karnevalové masky.

Oblečenie prosíme  ULOŽIŤ do skrinky v taške.! Po raňajkách sa deti prezlečú v triedach.

Vzhľadom k dôslednému vykonávaniu ranného filtra a minimalizovanie osôb v šatniach

( toho roku oblečú deti naše p. učiteľky - za čo im vopred ďakujeme )

 

 

Všetky p. učiteľky budú krásne šašolienky – oblečenie, masky, parochne máme aj pedagógov.

Animátorky pripravia deťom zábavné dopoludnie spojené s hudbou a programom.

Na obed si všetci spoločne pochutnáme na fašiangovej tradícii, ktoré pre všetky deti a kolektív materskej školy pripraví a zabezpečí školská jedáleň.

 

A v tento dníček budeme mať aj slávnostný obed - detičky budú mať sladučké fašiangové  ŠIŠKY 

Prajeme deťom krásny kultúrny a veselý dníček.

 

 

P. učiteľky počas týchto dní pripravujú výber hudby a pripravujú krásne kulisy a výzdobu deťom na karneval...

ďakujeme im..

 

Mgr. Iveta Strukanová

riaditeľka školy 

 << Späť na predchádzajúcu stránku