Aktuality

Aktivita Ježko a jeseň

 

OKTÓBER – pripravujeme deťom aktivity na témy :

Čaro jesene a jej farby

Počítam s ježkom  jabĺčka  a maľujem farebné listy jesene.


KEDY:  28.9.2020 – 2.10.2020


„ Počítam s ježkom jabĺčka a maľujeme farebné listy jesene"


V zmysle spracovaného projektu Národný program boja proti obezite plníme

našu druhú úlohu – aktivitu pre detičky.

 

 

 

 

Tento týždeň si deti spoločne s kamarátom JEŽKOM naši ovocníčkovia – zopakujú všetky druhy ovocia a zeleniny .
 

Prezentáciou na IT si deti zopakujú „Moji zeleninkoví kamaráti“ aby si každé dieťa našlo v zelenine priateľa.

 

Budú hádať aké ovocie, zelenina sa skrýva v záhadnom vrecúšku, opíšu tvar, farbu, chuť.

Porozprávajú sa, aký význam má ovocie, zelenina pre naše zdravie.

 

 

V matematike si skúsia rozdeliť jeden celok na viac časti...ako v rozprávke o jabĺčku...

 

 

Budú maľovať listy aj ježka ako nosí na svojich pichliačikoch jabĺčka ale aj hríby, ba občas aj jesenné lístie.

Zaspievajú a zarecitujú si  pesničky o ovocí, zeleninke z našej knižky Moji zeleninkoví kamaráti.

 

 

 

 

Úlohou bude tiež :

 

Poznať, rozlíšiť, triediť ovocie a zeleninu podľa farby, veľkosti, tvaru.
Zdôvodniť význam ochrany svojho zdravia v jesenných mesiacoch.

Spoločne s p. učiteľkou a ježkom budú zrealizovať  aj ďalšie
TAJNÉ ÚLOHY a prierezové aktivity vzdelávacích oblastí ŠkVP.

 

 

 

 

Vonku na školskom dvore si spoločne deti pobehajú v rámci plnenia úloh telesnej výchovy za rozfúkaným lístím, a budú si kotúľať lopty ako naše jabĺčka , vyskaldajú si obrazce LAND ART jesenných listov

Využijú aj Bee - bot a vyrobené podložky k robotickej včielke, kamaráta Ježka.

Vytvoria obrazce z PET vrchnáčikov .... 

 

 

Aktivity sa budú realizovať vo všetkých triedach,  deti si budú strihať, kresliť makety ovocia, zeleniny. Použijú aj tajné tiene na rozlišovanie ovocia a zeleniny, farebných listov.

A každá trieda si vyrobí svojho veľkého JEŽKA s pichliačikmi s úrodou.

Pri výrobe si precvičia jemnú motoriku rúk.

 

Mgr. Iveta Strukanová

riaditeľka školy << Späť na predchádzajúcu stránku