Aktuality

Aktivita -Zahrajme sa na šarkany a DAR - LYŽE ?

 

Vážení rodičia

Pripravujeme pre deti

aktivity v týždni

od 19.10-23.10.2020  na tému :

Zahrajme sa na šarkany.

 

 

 

 

 

Naučíme sa tiež spoločnú báseň :

 

 

Aj keď hračky nemáme,

veselo sa zahráme.

Za vetríka, za rána,

spravíme si šarkana.

Šarkan krásny ako skvost,

vetrík kmáše jeho chvost.

 

 

 

 

 

 

 

Cieľom bude priradiť, triediť, porovnávať a usporiadať predmety podľa určitých kritérií ( veľkosť, tvar, farba)

 

 

 

 

Budeme riešiť vo vzdelávacích oblastiach problémové úlohy  spojené s možnosťami usporiadania súboru prvkov.

 

Zostavíme si ŠARKANOV, budeme maľovať, kresliť, strihať, skonštruovať si z Lega – šarkanov.

Deti si tiež zopakujú charakteristické znaky jesenného počasia a vysvetlia, aké počasie je vhodné na púšťanie šarkana a prečo.

Budú hľadať zhodné prvky – geometrické tvary. Budú hľadať rovnaké obdĺžniky. Úlohami budú rozvíjať zrakové vnímanie a logické myslenie. Nácvik správneho úchopu pri kreslení, maľovaní, strihaní.

 

 

 

 

Využijeme naše kútiky v triedach :

 

 

1.Práca na interaktívnej tabuli.

2.Matematicko -  logický kútik z lega a zo šnúrok vytvárať – chvosty pre šarkany, farby, tvary, počet

3.V umeleckom kútiku budú maľovaním, vystrihovaním a nalepovaním dotvárať papierové šarkany.  Úlohou detí je dotvoriť svoje šarkany dokresľovaním a dolepovaním detailov – oči, úst, líc, vlasov atď.

Zadanie bude nahovorené na hovoriacom štipci.

 

 

 

 

 

4.V konštruktívnom kútiku spoločne postavia z Lega a PET vrchnáčikov – najväščieho Šarkana

 

5.Využijeme na opakovanie básničky naše HOVORIACE ŠTIPCE – nahovoriť inštrukciu na hovoriace štipce, zistíme našu správnu výslovnosť.

 

6.Naše šarkany si budeme spoločne v skupinách, zónach vypúšťať na školskom dvore.

A ďalšie prekvapenia podľa výberu p. učiteliek k príprave aktivity.

 

 

 

 

 

2. Prosíme rodičov o možnosť podarovať nám

 

 

2 ks lyže - 

STARÉ DOSPELÁCKE na obe školy

Pripravujeme pre deti veľké prekvapenie a potrebovali by sme ak máte možnosť v rámci spolupráce nám podarovať veľmi staré, ošúchané dospelácke lyže.

Budeme ich natierať, preto možu byť uplne ošúchané a staré...

Ďakujeme vopred.

 

 

 

Mgr. Iveta Strukanová

riaditeľka školy 

 

 << Späť na predchádzajúcu stránku