Aktuality

Aktivity 10 - Plníme projekt Fond zdravia

Plnenie úloh výherného projektu

FOND ZDRAVIA .

 

 

 

Váž. rodičia v mesiaci OKTÓBER v týždni od 5.10.2022 – 10.10.2022 budeme plniť úlohy výherného grantového projektu Fondu zdravia . TÉMA : „Pokoj v duši – zdravie v tele“

 

Projekt vypracovala riaditeľka školy a bol úspešný, získali sme 1500€ na nákup učebných pomôcok pre deti oboch škôl.

Prvé čiastkové úlohy projektu boli splnené – objednané UP sú na školách a realizácia čiastkových úloh sa bude prevádzať s deťmi .

 

Zodpovedné za realizáciu plnenia projektu sú koordinátorky:

 

Na MŠ Budapeštianska 1     p. uč. Molnárová, Bobáková

EP Viedenská 34                  p. uč Bc. Plachetková, Mačatková

 

Koordinátorky si zvolajú všetky učiteľky oboch škôl a spoločne sa dohodnú a určia si pracovné postupy a termíny na splnenie týchto hlavných úloh .

 

Názov nášho projektu:

„ TELO JE AKO DOM - RÁD JA BÝVAM ŠŤASTNÝ V ŇOM “

 

1.Projekt našej školy k duševnému zdraviu vychádza  z komplexnej starostlivosti o duševné zdravie. Je vytvorený na princípe systémového prístupu k starostlivosti, so snahou zabezpečiť rovnaký prístup k starostlivosti o duševné zdravie tak, ako k starostlivosti o telesné zdravie.

 

Je jedným z pilierov “Zdravej školy” ktorú máme aj v zameraní a cieľoch nášho Školského vzdelávacieho programu - ROK v materskej škole .

 

Starostlivosť o duševné zdravie u detí budeme realizovať cez tieto 3 najdôležitejšie piliere :

 

Prostredníctvom :

Hudobnej výchovy – ktorá eliminuje stres, podporuje a umocňuje u detí stav radosti    a duševnej pohody

Telesnej výchovy – ktorá napomáha zmierňovať napätie a úzkostné stavy

Pobyt v prírode v lone zelene a kvetov – pobyt a pohybové aktivity a relaxácia detí na čerstvom vzduchu v areáli školských dvorov

 

 

ČO BUDEME TEDA PLNIŤ  :

 

1.ÚLOHA  Výroba triednych emočných kartičiek všetkých detí  –

                                                     na tému : Takto sa cítim -takto ťa vidím  

URČENÉ PRE : vykonajú všetky triedy (deti a pedagogickí zamestnanci) 5.10.2022

 

2. ÚLOHA  Zahráme si veselo a pobežíme okolo

aktívnou formou pomocou hudby a hudobných nástrojov eliminovať stres u detí, umocňovať radosť z hry, naučiť deti na školskom dvore relaxovať na relaxačných podložkách, vedieť aj prehrávať a zdolávať prekážky v súťažných disciplínach, pri súťažiach v pohybových aktivitách.

URČENÉ PRE : Plnili všetky triedy na školskom dvore spoločne s aktivitou športujem s ADAMKOM v mesiaci 9/2022

 

 3. ÚLOHA   Namaľujem a nakreslím si kamaráta v podmaze  hudobného diela v korunách stromov.

V tieni stromov školských areálov - maľovanie na veľké fólie omotané na kmeň stromov, výtvarne vystihnúť ako dieťa vníma svojho vybratého kamaráta. Umocnenie vnútorného prežívania za pomoci hudobných diel vážnej hudby.

URČENÉ PRE  všetky triedy na školskom dvore dňa 6.10.2022

 

4. ÚLOHA   Skladanie obrázkových kobercov emócií vyjadrujúce radosť, hnev, smútok, plač  - na Tému Aj toto môžem vyjadriť – Mám PRAVO NA ..... a je to v poriadku.

URČENÉ PRE  - všetky triedy  dňa 7.10.2022

 

5. ÚLOHA   Netradičné formy eliminácie stresu, relaxácie – MAĽOVANIE BOSÝMI NOŽIČKAMI NA BIELE PLÁTNO.

URČENÉ PRE  Termín : 10.10.2022 maľovanie nožičkami - výroba obrazu – deti 5-6 ročné oboch škôl spoločne s koordinátorkami projektu.

 

Vyhodnotenie projektu, spracovanie a fotodokumentácia k odovzdaniu na Fond zdravia

Termín : 21.10.2022 – koordinátorky oboch škôl

 

Mgr. Iveta strukanová

riaditeľka školy << Späť na predchádzajúcu stránku