Aktuality

Aktivity - Malá autoškola a ujo policajt

Pripravujeme pre detičky v súčinnosti s Mestskou políciou sídl. Ťahanovce

 

Aktivity – MALÁ AUTOŠKOLA

 

Náš projekt - dopravná výchova sa bude celý týždeň prevádzať na školských dvoroch.

Termín: 24.5.2022 

9.00 MŚ Budapeštianska 1

10.00 EP Viedenská 34

 

 pripravujeme pre detičky týždeň bez nehôd...

 

 

 

pripravujeme sa na súťaž : 

lebo pôjdeme aj reprezentovať naše školy na súťaž Dopraváčik na MŠ Juhoslovanskú 26.5.2022

6 detí z EPV a 6 detí z B1 – 5-6 ročné.

S p. učiteľkami : Bc. Baloghová, Paperníková, Bc. Plachetková , Bodnárová

                  

 

SEMAFÓR A DOPRAVNÉ ZNAČKY 

Malá autoškola


1. Oboznámenie sa so základnými dopravnými značkami, semaforom, s detskými dopravnými prostriedkami na dopravnom ihrisku školy.

Budeme aj riadiť naše elektrické autíčka.

 

 

Naše učebné pomôcky boli zakúpené pre obe školy, deti ich použijú na školskom dvore .

Ja ako chodec

• získavanie poznatkov a spôsobilosti pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia v cestnej premávke

taktika bezpečného správania sa v cestnej premávke  signalizácia, technika chôdze, prechod pre chodcov

 

 

 

 

 

AKÉ  značky poznáme ? 


• dopravné značky, farby, terče, reflexné prvky v oblečení, prilba, chrániče,
• prechádzanie cez cestu, ľavá strana vozovky, pravá strana chodníka

 

 

 

 

Vidieť a byť videný
• odhadovanie vzdialenosti - vzhľadom na vlastnú osobu / blízko, ďaleko, približuje sa, vzdiaľuje sa

Vozovka nie je ihrisko

Vyskúšame si aj našu úžasnú drevenú stolovú pomôcku MOY, LEGO kocky - postavíme si stôl  dopravného mesta - budeme konštruovať, skladať, riešiť..

postavíme všetky dopravné prostriedky - konštruovaním..

 

 

 

 

Prišiel ujo policajt – ako všetko vieme a či to robíme správne ,

nás skontrolujú ujovia policajti a tiež oblečené dieťa v kostýme policajta.

• beseda zážitkovým učením chápať význam a úlohu práce policajta pre bezpečnú a plynulú premávku na cestách
• záchranný systém – linka 112 – hasiči, rýchla zdravotnícka pomoc, polícia


• riešenie modelových dopravných situácií na dopravnom ihrisku: pohybové hry s dopravnou tematikou

 

 


• p. učiteľky im pripravia dopravné hry na interaktívnej tabuli
• popoludní si deti budú vyrábať dopravné značky, semafór a i.

P. učiteľky pripravia na každý deň pre naše detičky na školský dvor AUTÁ,

postupne sa všetky triedy po dňoch vystriedajú a deti si vyskúšajú povolanie „ šoféra“.

• všetky triedy majú zakúpené dopravné vesty, deti ich používajú aj pri opustení areálu školy.

 

A nakreslíme si farebnými kriedami dopravné zančky na školských dvoroch.

Koordinátorky : službukonajúce učiteľky 

 

Mgr. Iveta Strukanová

riaditeľka školy

 

 << Späť na predchádzajúcu stránku