Aktuality

Apríl - planéta ZEM spoločne s Mickey a Minnie

Pripravujeme  deťom 

 

APRÍL 2024   - Moja planéta ZEM

 

APRÍL MESIAC BEZPEČNOSTI

NAŠA PLANÉTA ZEM

DEŇ ZEME  

Termíny :

MŠ Budapeštianska 1 -    22. 4. 2024

     EP Viedenská 34 –     23. 4. 2024

 

JOŽKO SEPARKO a rozprávkové postavičky odmenia deti...Mickey a Minnie


Integrovaný záchranný systém 
Oboznámime sa touto aktivitou ktorej cieľom je zoznámiť deti so štruktúrou záchranných zložiek, s náplňou ich práce a s otázkami prečo musí dochádzať k záchranným akciám a ako sa máme správať.

 

1. a) aby sme sa sami nestali ich príčinou
2. b) keď sme svedkami nejakej krízovej situácie.

 

Zmyslom tejto aktivity je nielen rozšíriť vedomosti detí o tejto závažnej spoločenskej oblasti, ale najmä vštepovať deťom do povedomia zodpovednosť za svoje správanie a dôsledky nedodržiavania pravidiel bezpečnosti v bežnom živote.

OCHRAŇOVAŤ NAŠU ZEM – NAŠE  ŽIVOTNÉ  PROSTREDIE


Využijeme naše učebné pomôcky MALÝ DRAČIK (všetky potreby hasičov ) ako aj  obrazový materiál určený predovšetkým pre prácu s kolektívom detí.Na pobyte vonku nás bude čakať veľké upratovanie:

ale aj PREKVAPENIE

 

Škriatok Špinka nám urobil na dvore veľký neporiadok ....

pomôže nám Jožko SEPARKO ...( Valika a Beátka )

Vyberieme si TRIEDIACE FAREBNÉ KOŠE 

a vyzbierame všetky nečistoty, ktoré nám akýsi škriatok rozsypal po dvore.  Vyberieme si fúriky, hrabličky, naše pomôcky a pustíme sa do práce.

 

Poupratujeme si náš dvor lebo "budeme mať rozsypané nečistoty, ba aj veľmi nebezpečné predmety !!!

....striekačky, cukríky rozsypané po zemi,

....lieky, zápalky...

p. učiteľky nám vysvetlia prečo sa nemôžeme týchto predmetov dotýkať a ako máme postupovať...

Zároveň budú deti  na základe modelových situácií rozvíjajúce dej,  logicky tvoriť príbeh, odvodiť nebezpečenstvo, ktoré vyplýva z daných situácií a tiež to, ako sa dá týmto situáciám predísť.

Budú rozlišovať  bezpečné  a nebezpečné správanie a  popisovať, čo všetko sa môže stať.

 

Spoločne si pekne povieme a naučíme sa: 

 

ako sa nedotýkať žiadnych predmetov, nejesť cukríky zo zeme a dozvieme sa - čo urobiť ak nájdeme lieky, striekačky a i.

Prevencia pred nebezpečným odpadom - učíme a chránime deti. Chránim si svoje zdravie.

 

 

 

 

V závere si nakreslíme na chodník – našu planétu ZEM.

Popoludní budeme pracovať s pracovným listom a riešiť úlohy ku Dňu zeme.

Koordinátorky hl. aktivity : p.uč. Mgr. Baksová, Angyalová, Janitorová, Bc.Lukáčová - Sokolová .

Pobyt vonku: p.uč. Smolíková, Rečová, Bodnárová, Weissová  a všetky učiteľky      

 

ROZPRÁVKOVÉ POSTAVIČKY navštívia naše šikovné detičky 

MICKEY a MINNIE 

Objednané pre deti : prekvapenie - MASKOTI s animačným programom 

 Po ukončení našich aktivít nás od  10.00 – 11.00 hod.        

 za zvládnuté úlohy zabavia a navštívia nás na školskom dvore....

 

 MICKEY a MINNIE –

samozrejme všetko

skontrolujú

a deti zabavia:

 

 

 

Animačný program – firma MONTESSO – Detičkovo

 

MŠ Budapeštianska 1 -    22. 4. 2024

EP Viedenská 34 –            23. 4. 2024

 

Animačný program trvá 1 hodinu.

Priebeh je nasledovný:

Príchod koordinátora (moderátora), predstavenie sa a privítanie detí 

Príchod maskotov, ktoré s deťmi spoločne vyčarujeme, alebo po splnení nejakej úlohy prídu maskoti za odmenu 

Privítanie maskotov, pomojkanie sa...

Tancovanie na obľúbené detské pesničky 

Tancovanie s rekvizitami (padák, šatky, balóny, bublinky)

Kolektívne hry (preťahovanie lanom, vláčik, preliezanie a podliezanie tyče... )

Cukríkový dážď, rozlúčka.

 

Spoločná foto celej triedy – v našej réžii p.uč.Stanka  a Sofi, a Peťka .

Fotky budú zaslané emailom rodičom

CENA : animačného programu

135 € za jednu školu

( 270 €- spolu ) hradí pre deti škola 

Prajeme deťom krásny dníček plný smiechu a radosti.

Prosíme rodičov - primerané oblečenie.

 

 

 

Mgr. Iveta Strukanová

riad.školy 

 << Späť na predchádzajúcu stránku