Aktuality

Apríl - Projekt pre školy - Výsadba

Váž. rodičia informujeme Vás.

 

 

 

VÝSADBA – PROJEKT

 

V mesiaci máj nás čaká pútavá a každoročne prevádzaná aktivita spoločne s deťmi pod názvom

 

 

 

 

 

Malý záhradník
Sadíme,  pozorujeme  klíčenie ...            

OD SEMIENKA K RASTLINKE

Bližšie informácie budú onedlho zverejnené .

 

 

 

 

 

ALE

dostali sme možnosť zapojiť sa do PROJEKTU

a dostali sme ponuku od firmy  HOOK, s.r.o., ktorá dodáva čerstvé ovocie a zeleninu do školských jedální,

 

 

 

na dodávku rastlinného materiálu na produkciu ovocia a zeleniny, ktorý je možné vysadiť v školských areáloch v rámci edukácie.  

 

Ide o kríky ríbezlí, černíc, čučoriedok,...prípadne paradajky, resp. inú zeleninu do vyvýšených záhonov, ktoré sa nachádzajú v niektorých areáloch MŠ.

 

V rámci projektu je zabezpečený len rastlinný materiál, teda výkop jám, sadenie, oporné tyče, ďalšia starostlivosť ako zalievanie, strihanie kríkov... je v kompetencii MŠ.

 

Táto firma získala grant z PPA na uvedenú činnosť, teda je možná aj  prípadná kontrola výsadby zo strany financujúcej agentúry.

 

Riaditeľka školy zapojila obe školy do projektu a zároveň informovala zriaďovateľa MMK o zapojení sa do projektu.

 

Dohodli sme nasledovné :

 

Dodajú nám  na obe školy - nakoľko máme vyvýšené záhony, skleník a pareniská :

 

Priesady 

paradajky    5 + 5 ks 

paprika        5 + 5 ks

kaleráb        5+ 5 ks

 

Mimo zóny detí v areáli MŠ - odľahlé časti  (dodržanie bezpečnosti detí na pobyte vonku)

Kríky :

černica    1+1 ks

malina     1+1 ks

ríbezľa čierna 1+1 ks

 

Dodanie  na MŠ - by sa malo realizovať

dňa 22.4.2024.

Bude urobená aj fotodokumentácia - pre účely možnej kontroly -

prípadná kontrola výsadby zo strany financujúcej agentúry.

 

 

 

 

Naše THP zamestnankyne, ktoré sa nám starajú o čistotu školských dvorov

o  zeleň na školských dvoroch

pripravia výkop jám, sadenie kríčkov - za čo im vopred  ďakujeme.

 

Priesady budú vysadené podľa počasia spoločne s deťmi – 5-6 ročnými. Deti sa budú spoločne s učiteľkami starať o priesadky – polievanie, skúmanie, pozorovanie...

 

Mgr. Iveta Strukanová

Riaditeľka školy<< Späť na predchádzajúcu stránku