Aktuality

Apríl - Zajko Uško maľuje kraslice

Váž. rodičia pripravujeme už naše daľšie aktivity a tradície...

APRÍL -  Zajko Uško maľuje a počíta kraslice a spoznáva JARNÉ KVIETKY.

 

 

Veľká noc je pred dverami a zajačiky sa chystajú maľovať kraslice .

Tento celý týždeň od 3.4.2023 – 6.4.2023 s deťmi tvoriť a chystať sa na Veľkonočné sviatky.

Budeme počítať kraslice so Zajkom Uškom, zahráme sa s BEE Bot včielkou, nájdeme cestičky programovaním ku správnej kraslici a spoznajú JARNÉ KVIETKY

 

 

 

  

 

REPREZENÁCIA ŠKOLY : 

 

 

Deti 5-6 ročné nás pôjdu reprezentovať 4.4.2023 Ťahanovské veľkonočné trhy – v pasáži Budapeštianska 1

(8 deti z Budapeštianska 1 vystúpia s krátkym kultúrnym programom.

 

Budú slávnostne oblečené v krojoch, ale nebudú chýbať aj motýliky, lienky a kvietky...

ďakujeme p. učiteľke Valike Molnárovej za prípravu detí a reprezentáciu 

 

 

 

 

 

 

6.4.2023   vás poprosíme rodičia oblečenie detí – všetko ZELENÉ.

 

 

 

ZELENÝ ŠTVRTOK- naša každoročná tradícia s deťmi

Pripravujeme . všetko zelené aj v stravovaní detí :

Desiata : Hrášková nátierka

Obed :    Brokolicová polievka

                Špenátový prívarok a varené vajíčko

                Zelené jablko

Olovrant : Tuniakova nátierka a zelená paprika obloha

 

 

 

 

 

 

ČO VŠETKO ČAKÁ DETI :  

 

Deti si budú tento týždeň vyzdobovať kraslice, budú počítať spoločne zo zajačikom Ušiačikom koľko vajíčok od sliepočky máme. Budeme kresliť, lepiť , tvoriť - Papierové zajačiky, kuriatka, vyzdobovať kraslice, košíky..a i. Poznať Jarné kvety.

Ciele: Aktívne sa zapojiť do príprav osláv sviatkov a spoločenských udalostí vrátane udržiavania ľudových tradícií.

1.Spoznávať tradície a zvyklosti, ktoré sa viažu k Veľkonočnému pondelku.

2.Počúvať s porozumením a citovým zaangažovaním ľudový vinš.

 

 

 

 

Cieľom týchto aktivít je osvojiť si správny návyk držania maliarskeho nástroja,

 

zameriavať pozornosť detí na názvy základných farieb a farieb zmiešaných,

možnosť výberu jednoduchej maliarskej techniky, napr. tempera, vodové farby, farebné tuše, 

rozvíjať jemnú motoriku rúk,          

viesť s deťmi rozhovor o farbách a pocitoch ktoré majú v spojení so sviatkami jari.

 

 

 

 

 

 

 

Zahráme si aj Spoločenskú Veľkonočnú hru –

Zajačia čistinka na školskom dvore.

Viete,  že máme na škole

obrovské ČLOVEČE nezlob se a veľkú kocku ,

a deti majú farebné oblečenie...

farebné padáky...a i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyrobíme si aj našu

TRIEDNU najväčšiu kraslicu

– využijeme naše PET vrchnáčiky a iný odpadový materiál.

Naučíme sa vinšovačky, riekanky, pesničky a básničky k tejto tematike s použitím Orffových nástrojov.

 

 

 

 

 

 

FOTENIE VO  VLASTNEJ RÉŽII : chystá sa už krásny  Veľkonočný ateliér

 

lienky, motýliky, včielky, žabky, kvietočky...tak sa zmenia naše detičky 

TERMÍN : SPOLOČNÁ FOTKA Všetkých detí

Budapeštianska 1    -  fotenie  3.4.2023

EP Viedenská 34      - fotenie   4.4.2023

fotky vám váž.rodičia prídu emailom ako pozdrav k Veľkej noci 

                        

 

 

 

 

                                             K novej jari veľa sily, aby ste vy dlho žili.

 

Na Veľkú noc veľa vody, spokojnosti a pohody.

Malý zajko v tráve čupí,

sleduje ako sa jar budí.

Všetko živé raduje sa,

na Veľkú noc hotuje sa.

 

Šibi, ryby, mastné ryby,

kus koláča od korbáča,

ja chcem iba máličko,

maľované vajíčko.

 

Prajem všetkým rodičom, deťom, kolektívom oboch škôl príjemné prežitie SVIATKOV JARI.

 

 

 

Mgr. Iveta Strukanová

riaditeľka školy 

 

Zdroj básničiek https://najmama.aktuality.sk/clanok/250748/tie-najkrajsie-velkonocne-basnicky-riekanky-aj-vinsovacky-pre-deti/

 

 

 

 

 << Späť na predchádzajúcu stránku