Aktuality

Bee- Bot súťaž detí

    ČO : „Digitálny svet - Súťažíme s včielkou Bee-Bot“


KDE : v priestoroch MŠ

T: 20.3.2018


Čo čaká deti ? spoločne si vyrobia podložky Bee-bot s p. učiteľkami a v jedálni prebehne súťaž tried

Prostredníctvom edukačnej aktivity sa deti oboznámia s rôznymi informačno-technologickými prostriedkami, ktoré sa nachádzajú v našej materskej škole. Spoznajú a zahrajú sa so včielkou BEE-BOT na rôznych podložkách a vyskúšajú si aj prácu s hovoriacimi štipcami.

ČO JE Bee -Bot ?
• Kamarátska včielka, jednoduchý prostriedok pre hru, učenie sa rôznych oblastí, spoznávanie písmen, čísla.
• Programovateľná hračka – nástroj na rozvíjanie schopností plánovania

ČO VIE Bee -Bot ?
• Včielka sa pohybuje dopredu, dozadu
• Otáča sa vpravo, vľavo, vbok

AKO sa ovláda Bee -Bot ?
• Jeden krok meria 15 cm
• Farebnými tlačidlami na chrbte včielky
• Stáčaním tlačidiel pripravíme plán cesty
• Po zadaní cesty stačíme zelené tlačidlo GO


Robotická hračka, ktorá zoznámi deti so základmi programovania. Deti pomocou tlačidiel zadávajú jednoduché príkazy - smery, ktorými sa má robot v tvare včielky pohybovať. Pohybom očí a zvukom signalizuje, že dostal príkaz.
Vie si zapamätať až 40 príkazov. Potom ho stačí položiť na hladký povrch a sledovať, ako sa pohybuje. V ponuke je aj množstvo doplnkov, ktoré urobia hru s včielkou ešte zaujímavejšou.


Bee-Bot pomáha rozvíjať:
logické myslenie, priestorovú predstavivosť,
plánovanie a predmatematické schopnosti,
jemnú motoriku a koncentráciu,
vedie k spolupráci v kolektíve.


Prišli nám nové učebné pomôcky – BEE- BOT včielky, aj nové podložky, nové hovoriace štipce slúžiace na kontrolu správnej výslovnosti detí.


Koordinátorky : každá učiteľka – deti


• P. učiteľky vyrábajú aj samostatné podložky pre našu školu

 

Mgr. Iveta Strukanová

riaditeľka školy<< Späť na predchádzajúcu stránku