Aktuality

BILANCUJEME 2017

 

V čase Vianoc sme všetci rozmýšľali nad tým, čo sme dosiahli a ako daný rok 2017 uplynul.

Všetci bilancujeme a hodnotíme.

Obzrieť sa dozadu a zhodnotiť, čo sme za uplynulý rok dokázali, vedieť zhodnotiť, čo sa nám podarilo a čo nie, aby sme do nového roka išli s novými cieľmi.


 

Nastaviť ciele a motivovať ľudí je mimoriadne dôležité hneď na začiatku roka.

K tomu však potrebujeme dobre poznať naše dosiahnuté výsledky.


Preto vám prinášame čo všetko sa nám podarilo dosiahnuť a želám si, aby sme našli dostatok času na zamyslenie, povedali si, čo chceme  v roku 2018 dosiahnuť a ako to chceme dosiahnuť, vhodne to preniesli do svojich plánov a motivovali k tomu aj svojich ľudí.


Želám vám, deťom a mojim zamestnancom krásny začiatok nového roka 2018.


1. Splnili sme plán aktivít pre deti od septembra 2017
2. Splnili sme a zapojili sa do rôznych súťaží, do 3.ročníka Dňa  materských škôl na Slovensku
3. Splnili sme vytýčené úlohy z celoročného Národného programu prevencie proti obezite
4. Splnili sme vytýčené úlohy z celoročného Národného programu Duševného zdravia


 Previedli sme mimo výchovno- vzdelávacích úloh Školského vzdelávacieho programu pre deti nadštandartné aktivity na spestrenie VVČ oblasti

 

ČO VŠETKO SME ZAKÚPILI od septembra 2017 pre MŠ ?


zakúpený veľký robot, krájač zeleniny, zemiakov pre ŠJ

nákup  robot na zemiaky, nerezové stoly, pulty, hrnce
nákup OOPP pre zamestancov, čistiace prostriedky

nákup chladničiek, práčky, vysávače, roboty, mikrovlnná rúra
 

 

 

Nákup nových diadaktických a učebných pomôcok :
 

nákup GEO tvary - interaktívna učebná pomôcka
nákup Mikulášskych balíčkov


 

            

 

                                                     nákup didaktických látkových kníh

nákup drevených stavebníc MOY TOY k dopravnej výchove

 

 

 

 

 

    nákupy k Vianociam

podložiek pod stromčeky,

stromčeky a ozdoby k Vianociam,

nákup hračiek pre všetky triedy,

UP z Rozprávky do rozprávky
 

 


nákup detských stolov do šk. jedálne a stoličky

pre kultúrne stolovanie detí na B 1
 

 

 

     nákup odšťavovačov pre detičky

     lis na citrusy, sušička ovocia,

     rýchlovarné konvice pre prípravu čajíka, nutribulet

      k aktivitám Zeleninové a ovocníčkové dníčky 

 

 


 

   nákup výtvarného materiálu pre deti,

temperové farby, ceruzky, lepidlá, 

nožnice pre ľavákov-pravákov,

skicary, výkresy, štetce, vodové farby, modelovacie hmoty a iné.

 

 

 

 

   nákup didaktických pomôcok - Dopraváčik pre Epv

     kompletná sada kaučukového povrchu imitujúca vozovku

   detské vesty,

vesty s dopravnými prostriedkami, dopravné značky na stojanoch

oblečenie policajta 

 

 

Všetky úseky od školskej jedálne, upratovačky, učitelia dostali dostatok nových „ pomôcok na vykonávanie kvalitnej práce s heslom S LÁSKOU PRE DETI .

 

A deťom prinášame v roku 2018 ešte viac nových nápadov  pri realizácii ďalších pútavých aktivít.

 

Riaditeľka školy Mgr. Iveta Strukanová a kolektív MŠ

 

všetky aktivity sú zdokumentované v sekciách fotogaléria 2017, otvorené hodiny, vynovilo sa 2017 

všetky aktivity nad rámec VVČ sú zverejnené v sekcii OKIENKO PRE RODIČOV

Postupne sme plnili všetky úlohy zverejnené v okienku NAŠE AKTIVITY



<< Späť na predchádzajúcu stránku