Aktuality

Bubnovačka v MŠ - Aby deti bolo lepšie počuť...

 

Bubnovačka – Aby deti bolo lepšie počuť.

Váž. rodičia

Dňa 22.11.2023 sa aj naše deti pripoja síce kúsok neskôr, ale podporíme túto myšlienku.

 

 

 

Riaditeľka školy zaregistrovala

obe naše školy do projektu

Bubnovačka 2023 –

aktivity sa môžu

vykonať počas celého týždňa.

 

 

 

 

 

 

 

Mali sme toho veľa na práci – deti boli na reprezentáciách s učiteľkami, chystali sme zimné scény, zimný ateliér, skúšali slávnostné oblečenie detí na fotografovanie

( dievčatká - krásne spoločenské šaty, čelenky...

chlapci - biele košele, červené motýliky., nohavice...

lebo propozície na zápis pre fotografa a fotenie 24.11.2023

máte deti LEN ILUSTRAČNÉ v Mikulášskom oblečení..

 

** aby ich tety upratovačky krásne vyžehlili a pripravili na SLÁVNOSTNÉ FOTENIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ČO TO TEDA BUDE U NÁS NA DVORE 22.11.2023 ?

a potom poobede ?

 

 

Naše deti učíme a vedieme k poznaniu ich práv – plníme DOHOVOR A PRÁVA DIEŤAŤA.

 

Ráno počas ranného kruhu si s deťmi primeraným spôsobom pripomenieme PRÁVA DIEŤATA a tematiku prevencie násilia k ochrane detí.

Potom na školskom dvore o 10.00 hod bude slávnostný nástup všetkých detí a deti budú bubnovať, použijeme všetky dostupné orffové nástroje  - „ Aby nás bolo počuť“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypočujeme si aj hudbu ....

Novinka roku 2023 – Predstavujeme si aj  

pieseň a videoklip,

ktorý pre všetky deti i nás dospelých

zložil a spolu s bubeníkmi zo ZŠ Park Angelinum nahral

Ivan Timko, bubeník skupiny NO NAME :: hudobná skupina. 

 

 

 

 

 

Text: Aby bolo deti počuť

Koľko z nás detí je z dobrej rodiny,
No kopa iných nosí pod tričkom modriny.
Trápia ich rany na tele aj na duši,
Len si to predstav a srdce sa ti rozbuší.

Koľko z tých detí praje si byť v bezpečí,
Mať pri sebe niekoho, kto rany mu vylieči.
Ak tvoje detské srdce niekto zraní,
Vykrič to do sveta, nech ťa svet chráni.

                                                                             Refrén-ideálne všetci v miestnosti
Veď budúcnosť sveta je v rukách nás detí.
Len v detských očiach večná láska svieti.
Snáď našou piesňou lepší svet budujeme,
ABY BOLO DETI POČUŤ,DNES BUBNUJEME

Veď budúcnosť sveta je v rukách nás detí.
Len v detských očiach večná láska svieti.
Snáď našou piesňou lepší svet budujeme,


ABY BOLO DETI POČUŤ, DNES BUBNUJEME,

ABY BOLO DETI POČUŤ, DNES BUBNUJEME, ….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. POPOLUDNÍ si spoločne s deťmi pozrieme aj odporúčané :

MATERSKÉ ŠKOLY – spoločné pozeranie videí zo série KOZMO a jeho dobrodružstvá a spoločné rozhovory, či kreslenie inšpirované príbehmi.

Aktivity budeme kombinovať, rozširovať, modifikovať, no je dôležité ich vždy prispôsobiť konkrétnym deťom, aby to bolo pre ne vhodné a zároveň zaujímavé. Kreativite pre podporu témy sa ozaj medze nekladú.

 

 

 

 

 

 

TEMATIKA  A MYŠLIENKA – VSTUP DO PROBLEMATIKY.

Ochrana detí pred násilím nie je jednoduchá. V zatiaľ poslednom výskume z roku 2017 zameranom na prevalenciu násilia na deťoch, až 70 % detí uviedlo, že zažili niektoré zo situácií fyzického, psychického a sexuálneho násilia alebo situácie zanedbávania.

Mať sa komu zdôveriť je jedným z prvých krokov ako zdieľať zlé skúsenosti a postupne sa s negatívnymi skúsenosťami vyrovnať.

Zdôverenie je dôležitým predpokladom ďalšej pomoci.

Často práve škola môže byť pre detské obete násilia bezpečným útočiskom a miestom, kde sa môžu deti zdôveriť a požiadať o pomoc.

Aby sme obetiam násilia vedeli pomôcť, či vedeli samotnému násiliu predchádzať a keď sa už deje ho vedeli zastaviť, je dôležité vedieť násilie identifikovať a poznať práva dieťaťa.

Aj napriek tomu, že téma ochrany detí pred násilím sa javí byť úzko špecifická a týkajúca sa len jasne vymedzenej časti dospelých, opak je pravdou.

Len spoločným úsilím, ktoré musí byť postavené na vedomostiach, je možná efektívna ochrana detí pred násilím.

Nápomocným pre všetkých dospelých môže byť v tomto absolvovanie e-learningových kurzov “Ochrana detí pred násilím” a „Dohovor o právach dieťaťa“ na ....

https://e-learning.centrumslniecko.sk/

Chrániť svoje práva, či práva iných vieme len vtedy, ak ich poznáme.

Preto je dôležité, aby všetky deti i všetci dospelí poznali Dohovor o právach dieťaťa. Kurz „Dohovor o právach dieťaťa“ je určený dospelým a mladým ľuďom v pozícii profesionálov, zamestnancov, podporného personálu, stážistov alebo dobrovoľníkov, ktorí pracujú s deťmi alebo pracujú v prostredí, kde deti trávia čas. Je postavený tak, aby všetkým priblížil samotný koncept práv dieťaťa, základné hodnoty a filozofiu a tým preniesť zameranie pozornosti z procesov a systémov tvorených dospelými na samotné dieťa. Výsledkom má byť scitlivenie na práva a potreby detí.

S násilím sa môžeme vysporiadať len tak, že ho nebudeme bagatelizovať, prehliadať a vnímať ako niečo, čo sa „…nás predsa netýka…“. Práve preto sa od roku 2014 vždy v novembri, organizuje podujatie “Bubnovačka – Aby bolo deti lepšie počuť!“.

Myšlienka podujatia „Aby bolo deti lepšie počuť“, ktoré už po desiatykrát upozorní na dôležitosť ochrany detí pred násilím a pripomenie potrebu včasnej prevencie v spoločnosti, zaznie Slovenskom a Českom v hlasnom rytme bubnov

20. novembra 2023, v čase 10:00 – 11:00,

aby sme pripomenuli, že Hlas detí je dôležitý!

 

POČUŤ SA NAPRIEČ CELÝM SLOVENSKOM A ČESKOM BUDEME V PONDELOK 20. NOVEMBRA 2023,

ALE STRETÁVAŤ SA MÔŽEME AJ NA RÔZNYCH PODPORNÝCH AKTIVITÁCH POČAS CELÉHO TÝŽDŇA!

ZDROJ https://centrumslniecko.sk/o-nas/bubnovacka/inspiracie-na-aktivity/

 

Mgr. Iveta Strukanová

Riaditeľka školy

 << Späť na predchádzajúcu stránku